Sayrusz-Wolski zaprezentuje opinię AFET nt. zmian w rozporządzeniu o bezpieczeństwie dostaw gazu

22 marca 2016, 08:45 Alert
Jacek Saryusz-Wolski

(Wojciech Jakóbik)

Kolejny Polak będzie referował opinię na temat kluczowy dla bezpieczeństwa dostaw gazu. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski będzie sprawozdawcą Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) na temat nowych rozwiązań do rozporządzenia SoS, które zostaną przedstawione w tekście ustawodawczym Komisji Badań Naukowych, Przemysłu i Energii (ITRE), której przewodniczy prof. Jerzy Buzek.

Te opinie znajdą się w ostatecznym tekście, który trafi z Parlamentu Europejskiego do negocjacji w trialogu z Komisją i Radą Europejską. Zmiany rozporządzenia SoS to element nowego pakietu bezpieczeństwa energetycznego, czyli zimowych propozycji reformy istniejących regulacji odnośnie bezpieczeństwa dostaw, ingerencji w umowy międzyrządowe na dostawy gazu i rozwiązań z zakresu elektroenergetyki.

Premier i przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych, Przemysłu i Energii (ITRE) Jerzy Buzek będzie sprawozdawcą stanowiska w sprawie rozporządzenia „SoS”, czyli o bezpieczeństwie dostaw. Polacy zabiegają o to, aby znalazły się w nim nowe rozwiązania chroniące klientów Gazpromu, jak plany kryzysowe i współpraca regionalna.

Prof. Zdzisław Krasnodębski będzie sprawozdawał stanowisko Parlamentu w sprawie nowelizacji decyzji „IGA”, w sprawie umów międzyrządowych. Polacy chcieliby, aby wprowadzono regulacje pozwalające Komisji na publikowanie informacji o umowach, cenach i innych ich warunkach w celu poprawy pozycji negocjacyjnej klientów w Europie. Domagają się także, by Komisja mogła sprawdzać umowy przed ich podpisaniem pod kątem zgodności z prawem. Polacy chcieliby także wprowadzić dobrowolny mechanizm wspólnych zakupów gazu.

Z kolei prof. Adam Gierek będzie prezentował stanowisko PE w sprawie rozwiązań dla sektorów ciepłownictwa i chłodnictwa. Komisja chce wprowadzić do nich elementy polityki klimatycznej, czego obawiają się branże w krajach mniej rozwiniętych, jak Polska.

Polacy nie będą sprawozdawać stanowiska w sprawie strategii LNG. Komisja chce promować rozwój importu gazu skroplonego do Europy, np. z USA. Chce zwiększać ilość połączeń gazowych, które pozwolą wykorzystać potencjał istniejącej infrastruktury importowej przez wszystkie kraje członkowskie.

Oprócz Polaków, swoje opinie przedstawią także posłowie innych narodowości, ale udział naszych przedstawicieli oznacza, że Warszawa będzie miała wpływ na kształt propozycji przekazanych do dalszych negocjacji.

16 lutego 2016 roku, Komisja Europejska ogłosiła tzw. Pakiet Bezpieczeństwa Energetycznego znany też jako pakiet zimowy lub gazowy. Jego celem jest zapewnienie stabilności dostaw gazu do UE poprzez usprawnienie mechanizmów kryzysowych, ściślejszą współpracę regionalną oraz lepszy monitoring umów na dostawy energii. Jeśli główne postulaty pakietu zostaną utrzymane, będziemy świadkami co najmniej kilku przełomów w unijnej polityce energetycznej.

Więcej: Pakiet Bezpieczeństwa Energetycznego UE to szansa na zablokowanie Nord Stream 2?