Ściślejsza współpraca NATO i UE to odpowiedź na zagrożenia hybrydowe

8 lipca 2016, 17:45 Alert
EU Signing Ceremony of the EU-NATO Joint Declaration Tusk Stoltneberg Juncker
fot. NATO

(NATO/BiznesAlert.pl)

Szefowie NATO i UE  podpisali porozumienie o wzmocnieniu współpracy m.in. w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych. – Partnerstwo między NATO a UE nabiera nowej treści – czytamy w komunikacie NATO.

Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg oraz szefowie Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisali w Warszawie przed rozpoczęciem Szczytu NATO dokument o wzmocnieniu współpracy.-  Partnerstwo między NATO a UE nabiera nowej treści. To jest decyzja historyczna, która pozwoli nam jeszcze bliżej ze sobą współpracować. Jest to konieczne ze względu na bezprecedensowe wyzwania, przed którymi stoimy. NATO i UE nie są w stanie samodzielnie odpowiedzieć na te wyzwania. Razem możemy jednak opracować takie narzędzia, które są konieczne dla ochrony naszych obywateli i w ten sposób też zwiększymy stabilność w naszym sąsiedztwie. Wymiana informacji i koordynacja działań pozwolą na skuteczniejsze przeciwdziałanie nielegalnej migracji i terroryzmowi – mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po podpisaniu dokumentu.

– W porozumieniu z państwami członkowskimi UE i sojusznikami NATO, ta współpraca będzie odbywać się w duchu otwarcia oraz poszanowania autonomii i procedur naszych organizacji bez uszczerbku dla szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa i obrony każdego z naszych członków. Dziś wspólnota euroatlantycka stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami emanującymi z Południa i Wschodu. Nasi obywatele domagają się użycia wszystkich sposobów i dostępnych środków w celu rozwiązania tych problemów tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo – czytamy w deklaracji.

W wypełnianiu powyższych celów, NATO i UE powinny:

  • zwiększyć zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowych, w tym poprzez wzmocnienie odporności, pracując wspólnie nad analizą, zapobieganiem i wczesnym wykrywaniem niebezpieczeństw, poprzez terminowe wymiany informacji oraz, w możliwym zakresie, wymiany informacji wywiadowczych, a także współpraca w zakresie komunikacji strategicznej i odpowiedzi;
  • rozszerzyć i dostosowywać współpracę operacyjną na morzach oraz w kwestii migracji, poprzez zwiększoną i lepszą koordynację działań w rejonie Morza Śródziemnego i na innych obszarach;
  • rozszerzyć koordynację bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony w kontekście misji i operacji, ćwiczeń oraz edukacji i szkoleń;
  • opracować spójne, komplementarne i interoperacyjne zdolności obronne państw członkowskich UE i sojuszników z NATO, a także projektów wielostronnych;
  • ułatwić pracę przemysłu obronnego i zwiększyć badania obrony i współpracy przemysłowej w Europie;
  • zintensyfikować koordynację na ćwiczeniach, w tym odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, rozwijając jako pierwszy krok równolegle i skoordynowane ćwiczenia w 2017 i 2018 roku;
  • budować zdolność obronną i bezpieczeństwo oraz wspierać odporność partnerów NATO na wschodzie i południu, w sposób komplementarny za  pośrednictwem konkretnych projektów w różnych dziedzinach dla poszczególnych krajów-beneficjentów, w tym poprzez wzmocnienie potencjału morskiego.

Jak podkreślają przedstawiciele NATO i UE, współpraca w tych dziedzinach jest strategicznym priorytetem – szybka realizacja jest niezbędna. Europejska Służba Działań Zewnętrznych oraz Międzynarodowy Sztab NATO, wraz ze służbami Komisji, opracuje konkretne możliwości realizacji, w tym odpowiednie mechanizmy koordynacyjne , które zostaną przedstawione na spotkaniach danego podmiotu w grudniu 2016.