Komisje sejmowe poparły ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów

17 września 2020, 11:15 Alert
Sejm Polska legislacja prawo

Polska Agencja Prasowa (PAP) podała, że komisje sejmowe poparły rządowy projekt noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt zakłada m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termomodernizacja i remonty

Komisje sejmowe do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz infrastruktury rozpatrzyły rządowy projekt noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw – informuje PAP.

Według agencji, posłowie niemalże jednogłośnie poparli projekt wraz z poprawkami, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Spośród 46 posłów, za przyjęciem projektu głosowało 45 parlamentarzystów, nikt nie głosował przeciw, a jeden poseł się wstrzymał.

Rządowy projekt dotyczy udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego programu „Stop Smog”, utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, usprawnienia działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zarządzanego przez NFOŚiGW.

Projekt przewiduje, że w ramach programu „Stop smog” zmniejszona zostanie minimalna liczba budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 procent lub 20 budynków). Przepisy zakładają ponadto jednorazowe zniesienie tego limitu, o ile wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

Nowe przepisy pozwolą również na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy, a także umożliwią związkom międzygminnym i powiatom wnioskowanie do programu w imieniu kilku gmin.

PAP podaje, ze w ramach usprawnienia sztandarowego programu antysmogowego jakim jest „Czyste Powietrze”, nowelizacja przewiduje utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Będą z niego udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne np. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Fundusz ma działać przy BGK i zasilany będzie środkami przez NFOŚiGW.

Nowelizacja zakłada również stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma być to narzędzie informatyczne, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji – informuje Polska Agencja Prasowa.

Polska Agencja Prasowa/CIRE.PL/Jędrzej Stachura

PO popiera podniesienie celu redukcji emisji