Sejm zakwestionował pakiet zimowy

11 maja 2017, 17:15 Alert
energetyka linie pylon energia elektryczna

Sejm przyjął w czwartek uchwałę, zgodnie z którą propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wewnętrznego rynku energii elektrycznej są niezgodne z zasadą pomocniczości.

Za przyjęciem uchwały głosowało 410 posłów, przeciwko było 2, a jeden wstrzymał się od głosu. Zasada pomocniczości polega na tym, że każdy szczebel władzy realizuje tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie realizowane przez szczebel niższy.

Jak podkreśliła w środę na posiedzeniu komisji ds. Unii Europejskiej przewodnicząca Izabela Kloc (PiS), proponowane rozporządzenie narusza tę zasadę, gdyż „nie zapewnia osiągnięcia celu zamierzonego działania na poziomie Unii Europejskiej w sposób lepszy, niż działania, które mogą być podejmowane na poziomie krajowym”.

„Tu, w tym wypadku, za niedopuszczalne uznaje się podejmowanie na poziomie unijnym wiążących państwo członkowskie decyzji w zakresie budowy połączeń transgranicznych, powodujących ogólną zmianę struktury dostaw z produkcji krajowej na import” – podkreśliła.

„Proponowane instrumenty administracyjnego wymuszania tego procesu należy uznać za zbyt daleko idące” – dodała.

Zaznaczyła także, że Polska jest przeciwna wprowadzeniu w odniesieniu do projektowanych systemów budowy nowych mocy wytwórczych, tzw. rynków mocy, limitu emisji CO2 dla elektrowni. Według niej takie rozwiązanie „praktycznie powoduje wykluczenie możliwości udziału w rynku energii przez jednostki węglowe”.

Polska Agencja Prasowa