Sejm znowelizował ustawę o transporcie kolejowym

7 lipca 2016, 19:45 Alert

(Sejm RP)

fot. PKP PLK

Wśród decyzji podjętych przez Sejm w ostatnim dniu 22. posiedzenia było uchwalenie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Celem nowych przepisów jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

Nowelizacja m.in. przewiduje zawieszenie postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji planowanych na obszarze objętym wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji. Przyjęcie nowych regulacji wiąże się z tym, że przyspieszenie rozwoju sieci kolejowej jest warunkiem nadrobienia zaległości w tym zakresie, występujących między Polską a większością krajów Unii Europejskiej oraz podstawą do długotrwałego rozwoju kraju.

Konieczność dalszego uproszczenia przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym wynika również m.in. z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za zmianami przemawiają też dotychczasowe doświadczenia największego inwestora w sektorze kolejowym, będącego narodowym zarządcą infrastruktury – PKP Polskich Linii Kolejowych SA (PKP PLK SA) – w stosowaniu obecnych przepisów. Zmiany uzasadnione są także corocznymi zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji przez państwa członkowskie strategii „Europa 2020”. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.