Będzie senacka wersja liberalizacji ustawy odległościowej

16 czerwca 2021, 11:15 Alert

Podczas posiedzenia komisji infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji oraz ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał poprawki do projektu łagodzącego tzw. ustawę odległościową. Zapowiedział przygotowywanie nowelizacji przepisów w zakresie odblokowania energetyki wiatrowej – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Senat RP. Fot. Wikipedia
Senat RP. Fot. Wikipedia

Propozycja Senatu

Podczas środowego posiedzenia senacka Komisja Infrastruktury, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza zajmowały się rozpatrzeniem wniosków zgłoszonych na wcześniejszym, czerwcowym posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Przewodniczący komisji ustawodawczej, senator Krzysztof Kwiatkowski (niezależny) wycofał poprawki zmierzające w praktyce do zmiany zasady 10H na 5H oraz dotyczące ograniczenia tej zasady. – Wycofuję poprawki, które zgłaszałem. Publicznie deklaruję, że będziemy przygotowywać nowelizację przepisów w zakresie odblokowania energetyki wiatrowej, która jak się dzisiaj okazało była zablokowana w oparciu o materiały, które nie miały statusu badania naukowego – powiedział Kwiatkowski podczas posiedzenia połączonych komisji.

Zgodnie z pierwotnym projektem w ustawie odległościowej złagodzeniu miałaby ulec „odwrotna zasada 10H”, która przewiduje zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych.

Senat zaproponował wprowadzenie do ustawy odległościowej przepisu, zgodnie z którym odległość ta uległaby zmniejszeniu do 5H, zdefiniowanego analogicznie do 10H – jako pięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu osiąganego przez obracające się łopaty. Projekt zakłada natomiast utrzymanie zasady 10H jako minimalnej odległości budowy wiatraka od zabudowań. W trakcie posiedzenia plenarnego 10 czerwca br. senator Kwiatkowski zaproponował, by jeszcze bardziej zmienić pierwotne założenia i minimalną odległość wiatraka od zabudowań także wyznaczyć na 5H. Kwiatkowski wycofał także swój wniosek o bezzwłoczne przejście do III czytania. M.in. dlatego, że reprezentujący rząd wiceminister rozwoju Robert Tomanek obiecał dostarczenie senatorom kolejnych danych i wyników badań nt. wpływu turbin na otoczenie – czytamy w komunikacie PAP.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Liberalizacja ustawy odległościowej może wejść w życie do końca listopada