Senat poparł poprawki ustawy o dodatku osłonowym. Procedura wypłaty będzie prostsza

16 grudnia 2021, 06:45 Alert
żarówka energia energetyka fot. Pixabay
Żarówka. Fot. Pixabay

Senackie komisje gospodarki i innowacyjności oraz rodziny w środę późnym wieczorem opowiedziały się za przyjęciem proponowanych poprawek do ustawy o dodatku osłonowym. Chodzi m.in. o uproszczenie procedury wypłaty dodatku.

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali przyjęcie pięciu poprawek do ustawy o dodatku osłonowym. Stało się to podczas środowego posiedzenia połączonych komisji senackich: gospodarki narodowej i innowacyjności oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego tłumaczył, że poprawka nr 1 ma na celu uproszczenie postępowania zmierzającego do wypłaty dodatku. – Poprawki 2 i 3, nad którymi trzeba głosować łącznie, zmierzają do ujednolicenia terminologii i usunięcia powtarzającego się przepisu – dodał.

Podkreślił, że poprawka nr 4 zmienia początkowy termin, od którego „nie będę rozpoznawane przyjmowane wnioski o przyznawanie dodatku energetycznego”. Natomiast poprawka 5 „usuwa nieskuteczny mechanizm zmiany wysokości dodatku”, a zarazem zabezpiecza większą kwotę w budżecie państwa, która zapewni wypłatę dodatków w planowanych przez ustawę wysokościach.

Członkowie połączonych komisji opowiedzieli się za przyjęciem wszystkich zgłoszonych poprawek.

Ustawa ma chronić mniej zamożnych gospodarstw domowych, a dodatek ma zniwelować rosnące ceny energii elektrycznej i gazu. Łączne wydatki budżetowe na ten cel w przyszłym roku mają wynieść 4 mld 700 mln zł.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Radio ZET: Ceny energii wzrosną w Nowym Roku o 20 procent, ceny gazu – o 40 procent