Senat bez poprawek przyjął specustawę, która ułatwi inwestycje w sektorze naftowym

27 lutego 2019, 09:00 Alert

Senatorowie we wtorek nie wnieśli poprawek do specustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Nowe przepisy mają pomóc łatwiej budować czy modernizować rurociągi naftowe i paliwowe.

Rafineria w Płocku rury
fot. BiznesAlert.pl

Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 61 senatorów, a 23 wstrzymało się od głosu. Teraz specustawa trafi do podpisu prezydenta. W załączniku do specustawy czytamy, że wśród strategicznych inwestycji w sektorze naftowym zapisano: budowę rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock, budowę rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia oraz budowę rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra – Wielowieś, a także budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.

Budowę ropociągu Gdańsk – Płock oraz budowę rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia ma realizować PERN, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski wskazywał podczas prac nad specustawą, że nowe przepisy wpisują się w realizację przyjętej w listopadzie 2017 r. polityki rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Dodał przy tym, że ustawa ta nie jest pierwszym rozwiązaniem tego rodzaju w przypadku inwestycji liniowych.

Naimski przypomniał, w systemie rurociągów naftowych na terenie Polski od granicy wschodniej naszego kraju biegną do Płocka, gdzie znajduje się rafineria PKN Orlen, trzy nitki magistrali, dwie z Płocka na zachód, a tylko jedna na północ – do Gdańska. „Ta druga nitka, którą zbudujemy po pierwsze będzie oznaczała, że jesteśmy bezpieczni, dlatego, że możliwość awarii na tej jednej istniejącej nitce Gdańsk-Płock byłaby dużym kłopotem. W związku z tym zbudowanie tej drugiej nitki chociażby już z tego powodu jest w stu procentach uzasadnione. A dodatkowo polepszy warunki ekonomiczne dla rafinerii w Płocku” – oświadczył.

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślił, że druga nitka ropociągu łączącego Płock i Gdańsk zwiększy przepustowość, czyli ilość tłoczonego surowca, w tym różnych jego gatunków i z różnych kierunków.

W październiku 2018 r. prezes PERN Igor Wasilewski w wywiadzie dla PAP wśród planowanych, priorytetowych inwestycji spółki wymienił budowę drugiej nitki rewersyjnego Rurociągu Pomorskiego na odcinku ponad 240 km, tłoczącego ropę naftową w relacji Płock-Gdańsk-Płock oraz budowę rurociągu produktowego o długości prawie 100 km relacji Boronów-Trzebinia, zaopatrującego w paliwa region śląski, jeden z najwyższą konsumpcją tych produktów w skali kraju.

W styczniu PERN poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zatwierdziło jej Wieloletni Plan Strategiczny do 2022 r., który przewiduje, iż nakłady inwestycyjne wyniosą tam w tym czasie 2,7 mld zł. Główna część inwestycji PERN planowanych w ramach zaktualizowanej strategii, wpisana została do przyjętej w listopadzie 2017 r. „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Zgodnie z jej założeniami, PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić „wiodącą rolę” w składowaniu tego surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych.

Polska Agencja Prasowa