Senat poparł zmiany specustaw przesyłowych

16 kwietnia 2021, 06:30 Alert

Senat wprowadził szereg poprawek redakcyjnych do nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych. Nowela zakłada m.in. poszerzenie listy inwestycji objętych specjalnymi przepisami. Ma też przyspieszyć uzyskiwanie decyzji administracyjnych dla infrastruktury. Ustawę wraz z poprawkami poparło 98 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Poprawki mają charakter redakcyjny.

Senat RP. Fot. Wikipedia
Senat RP. Fot. Wikipedia

Specustawy przesyłowe

W nowelizacji znajduje się lista kolejnych inwestycji w systemie przesyłowym energii elektrycznej, które zostaną objęte przepisami specustawy. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, ośmiu – 220 kV, oraz przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym. W trakcie prac sejmowych powiększono listę inwestycji, objętych specustawą o gazociągach o 19 inwestycji w sieci dystrybucyjnej gazu. Chodzi o duże gazociągi dystrybucyjne. Doszedł też rurociąg do przesyłu LPG Port w Gdyni-Dębogórze-Kosakowo.

Cały rządowy projekt zmian w specustawach ma przyspieszyć procedury administracyjne. Jak wskazuje się w Ocenie Skutków Regulacji, na mocy obecnie obowiązujących przepisów „specustawy przesyłowej” z 2015 roku czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych to średnio 19 miesięcy. Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy. Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Przepisy mają wyeliminować szereg wątpliwości interpretacyjnych, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma z kolei zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym. Ma to prowadzić to do wyeliminowania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

Rząd zajmie się projektem nowelizacji specustaw przesyłowych