Senat zgadza się na ustawę dotyczącą procedur środowiskowych przy budowie atomu

20 stycznia 2022, 06:30 Alert

Komisje senackie środowiska i gospodarki opowiedziały się w środę za przyjęciem bez poprawek ustawy dotyczącej procedur środowiskowych towarzyszących budowie elektrowni jądrowej.

W środę wieczorem senacka komisja środowiska oraz komisja gospodarki narodowej i innowacyjności rozpatrywały ustawę o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja została zgłoszona jako projekt poselski, a jej celem jest przesądzenie, który reżim prawny ma być stosowany w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Chodzi o decyzję wydawaną na podstawie ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową, a w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji. Jedyne takie postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora i zostało złożone w 2015 roku. Organ właściwy do jej wydania określił zakres raportu środowiskowego i zawiesił postępowanie do czasu złożenia tego raportu.

Od 2016 roku postępowanie zostało zawieszone, ale w tym czasie wielokrotnie zmieniły się przepisy, na podstawie których działają organy wydające decyzje środowiskowe. Według autorów noweli zasadne się stało, by aktualizować stan prawny, który ma być brany pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej.

Nowe przepisy pozwolą inwestorowi – jest nim obecnie państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe – złożenie do GDOŚ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podczas środowych obrad członkowie komisji senackich opowiedzieli się za przyjęciem noweli bez poprawek.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Austria będzie walczyć z atomem, jeżeli UE da mu zielone światło