Serafin: Niepowtarzalna szansa zwiększenia niezależności energetycznej

14 maja 2014, 10:45 Energetyka

Przygotowania do czerwcowej Rady Europejskiej, a w szczególności kwestie energetyczne i klimatyczne, były głównym tematem Rady ds. Ogólnych UE (General Affairs Council, GAC). Polskiej delegacji 13 maja w Brukseli przewodniczył sekretarz stanu Piotr Serafin.

Jednym z ważniejszych punktów czerwcowej Rady Europejskiej będzie omówienie propozycji Komisji Europejskiej dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE. Polska promuje ideę utworzenia Unii Energetycznej, jako istotny wkład w prace przygotowawcze KE. – Unia po kryzysie na Ukrainie nie będzie już taka sama. Mamy niepowtarzalną szansę wzmocnienia wspólnoty i rozważenia ambitnych propozycji naszej niezależności energetycznej. – powiedział wiceminister Serafin. – Częścią propozycji powinien być plan wzmocnienia naszej pozycji przetargowej – dodał.

Ministrowie ds. europejskich poruszyli także tematykę migracji, swobodnego przepływu osób oraz Semestru Europejskiego. To proces wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich UE. Jego celem jest lepsze uwzględnienie wymiaru europejskiego w planowaniu krajowych strategii gospodarczych. Podczas spotkania upamiętniono też 10. rocznicę rozszerzenia UE.