Sesja aukcji OZE z problemami została unieważniona

4 stycznia 2017, 06:00 Alert

Jak informuje Urząd Regulacji  Energetyki dniu 30 grudnia 2016 r. odbyły się 4 sesje aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Jedna z sesji została unieważniona z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych ofert. Zgodnie z obowiązującym aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Pierwsze w historii Polski aukcje OZE odbyły się 30 grudnia. Dotyczyły one  biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW, powyżej 1 MW, małych elektrowni wodnych i nowych innych instalacji o mocy do 1 MW. Chodzi główne o fotowoltaikę.

Jak wynika z analizy danych raportowych systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), sesje wszystkich wyżej wymienionych aukcji odbyły się w terminach wynikających z treści ogłoszeń o ich przeprowadzeniu. W trakcie wszystkich czterech sesji aukcji skutecznie zostało złożonych 209 ofert, przy czym w odniesieniu do poszczególnych aukcji liczba ta kształtuje się następująco:

Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016 (dotyczących biogazowni do 1 MW) – 7 skutecznie złożonych ofert;
Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016  ( dla biogazowni powyżej 1 MW) – 1 skutecznie złożona oferta;
Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016 – (a dla fotowoltaiki) 152 skutecznie złożone oferty;
Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016 (dla małych elektrowni wodnych) – 49 skutecznie złożonych ofert.

Dane te nie obejmują 15 ofert które z uwagi na brak złożenia podpisów zgodnych z zasadami reprezentacji nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone. Z uwagi na niezłożenie w aukcji dla biogazu powyżej 1 MW trzech ważnych ofert spełniających wymagania określone w ustawie, aukcja ta nie mogła zostać przeprowadzona.

Szczegółowe dane dotyczące rozstrzygnięć aukcji, w tym liczby ofert, które wygrały aukcje znajdują się w Informacjach Prezesa URE z dnia 3 stycznia 2017 r., na stronie URE.

Jak informuje portal reo.pl zwycięzcami aukcji OZE byli ci uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę energii elektrycznej. – Ceny te mogą jednak zaskakiwać – zaczynają się już od 30 zł/MWh, co zapewne jest kosztowną pomyłką uczestnika aukcji, bo zobowiązuje do sprzedaży energii po cenie wielokrotnie niższej, niż można by ją zbyć na rynku. Stawki te będą obowiązywać przez cały okres wsparcia, czyli 15 lat – czytamy na portalu reo.pl.

Schnell: URE może unieważnić pierwszą aukcję OZE w historii Polski

Urząd Regulacji Energetyki /Rynek Energii Odnawialnej