Setki kilometrów nowych torów za nowe unijne pieniądze

27 lutego 2015, 10:34 Alert
Tory

(PKP PLK)

Pierwsze wnioski na dofinansowanie siedmiu projektów modernizacji linii kolejowych za ponad 10 mld zł złożyły PKP PLK. Zarządca infrastruktury wnioskuje też o dofinansowanie prac studialnych dla dwóch kolejnych projektów. Dzięki unijnemu wsparciu z perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, podróż na kluczowych liniach kolejowych między największymi miastami w Polsce będzie krótsza, usprawnione też zostaną połączenia aglomeracyjne. 

PKP PLK przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) w ramach pierwszej aplikacji zaplanowały modernizację linii kolejowych o łącznej długości 570 km. – Dla większości zadań o których dofinansowanie PLK właśnie zaaplikowała w ramach CEF, będziemy ogłaszać przetargi na realizację robót budowlanych jeszcze w tym roku – mówi Marcin Mochocki pełnomocnik zarządu – dyrektor ds. strategii i planowania PKP PLK. Unijne fundusze pozwolą na realizację ostatnich etapów obecnie prowadzonych modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania. Modernizacja obejmie trasę Warszawa – Poznań, rozpoczną się także prace na odcinku Poznań – Szczecin. PLK przygotowują również modernizację dwóch tras obsługujących połączenia aglomeracyjne w Warszawie: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz dwóch linii obwodowych biegnących ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej.

Środki unijne CEF mają zostać wykorzystane również na budowę wiaduktów drogowych nad centralną magistralą kolejową, co pozwoli na podniesienie prędkości powyżej 160 km/h na kolejnych odcinkach tej linii i dalsze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic.