Delegacja polskich dziennikarzy podczas wizyty w kopalni Sierra Gorda. Fot. Jędrzej Stachura

Delegacja polskich dziennikarzy podczas wizyty w kopalni Sierra Gorda. Fot. Jędrzej Stachura