Brzydkie kaczątko KGHM bije rekord dekady dzięki drożejącej miedzi

13 maja 2021, 06:00 Alert

KGHM podaje, że w pierwszym kwartale tego roku zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych Grupy, to znaczy od 2012 roku, poziomy zysku operacyjnego Grupy i Spółki. Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym, okazała się także marża EBITDA, która sięgnęła 34 procent.

Sierra Gorda fot. KGHM
Sierra Gorda fot. KGHM

Warto podkreślić, że EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM. Istotna poprawa w zakresie EBITDA umożliwiła realizację wyniku netto Grupy KGHM na poziomie o 675 mln zł (+98 procent) wyższym od zanotowanego w pierwszym kwartale 2020 roku i zamknięcie go na koniec kwartału kwotą 1.365 mln zł. Taki poziom kwartalnego zysku netto jest najwyższy od czasu akwizycji aktywów zagranicznych. Podobnie zysk netto samej KGHM Polska Miedź S.A. (975 mln zł).

KGHM podaje, że ceny miedzi w pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowały wzrost, zbliżając się do poziomów z 2011 roku. Ceny srebra utrzymywały się powyżej 25 USD/troz. W obliczu ożywienia gospodarczego nastąpiła poprawa sentymentu do surowców i stabilizacja na średnich poziomach relacji cen złota i srebra (gold/silver ratio).

Kopalnia Sierra Gorda w Chile miała w przeszłości problemy z rentownością. KGHM postanowił zwiększyć efektywność jej pracy w ramach nowej strategii zarządu pod kierownictwem Michała Chludzińskiego. – Jesteśmy naprawdę dumni z wyników naszej pracy. Szczególnie teraz, gdy świętujemy 60-lecie powstania KGHM. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed nami długofalową perspektywę. Pokazują to również nasze wyniki za pierwszy kwartał. Podkreślam, że te efekty osiągamy w warunkach epidemii COVID-19, gdy wiele branż gospodarki doświadcza negatywnych skutków lockdownu. KGHM konsekwentnie buduje pozycję globalnego czempiona – powiedział.

KGHM/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Kilometrowa odkrywka KGHM wychodzi z dołka