Sikorski: Bezpieczeństwo energetyczne to najważniejsze wyzwanie dla Europy i Azji

14 listopada 2013, 11:05 Energetyka
Radosław Sikorski

– Bezpieczeństwo energetyczne – oznaczające dostępność energii w każdym czasie, w różnych formach, w wystarczającej ilości i po przystępnych cenach – to najważniejsze wyzwanie, przed którym stoją dziś Europa i Azja – powiedział minister Radosław Sikorski podczas odbywającego się w Indiach 11. szczytu ministrów spraw zagranicznych krajów ASEM (Asia-Europe Meeting). Czterodniowa wizyta w Indiach była także okazją do licznych spotkań dwustronnych.

W dniach 10-14 listopada szef polskiej dyplomacji przebywał w Indiach, gdzie spotkał się m.in. z uczestnikami szczytu ASEM oraz ministrami rządu Indii. ASEM jest platformą nieformalnego dialogu i współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii oraz Komisji Europejskiej z 20 krajami azjatyckimi i Sekretariatem ASEAN.

Celem udziału ministra Sikorskiego w tegorocznym szczycie ASEM było podkreślenie atrakcyjności Polski jako ważnego partnera w relacjach gospodarczych i politycznych w Azji i Europie.

Minister w swych wystąpieniach mówił o bezpieczeństwie energetycznym oraz znaczeniu przestrzegania standardów w obrocie gospodarczym. Oba tematy wpisują się w strategię polskiej polityki wobec Azji – promocję współpracy energetycznej oraz handlowej. – Polska jest gospodarzem 19. Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP19), podczas której kwestie energetyczne – z oczywistych powodów – będą głównym tematem – przypomniał minister.

W ramach tegorocznego spotkania ministrów ASEM w New Delhi odbyły się dwie sesje plenarne, spotkanie nieformalne oraz seria spotkań bilateralnych członków ASEM.

Minister Sikorski spotkał się m.in. z szefem indonezyjskiej dyplomacji, Marty Natalegawą, z którym omówił działania polsko-indonezyjskiej współpracy po tegorocznej wizycie prezydenta Indonezji w Polsce (3-5 września br.). Minister potwierdził zainteresowanie Polski indonezyjską inicjatywą nt. realizacji wspólnych projektów demokratyzacyjnych w państwach trzecich. W trakcie spotkania ministrowie podpisali „Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji o konsultacjach dwustronnych”.

W związku z tragicznym w skutkach tajfunem Haiyan, który przeszedł 8 listopada nad Filipinami i nieobecnością ministra spraw zagranicznych tego kraju na ASEM, minister Sikorski spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Filipin, Evanem Garcią. Szef polskiej dyplomacji złożył wyrazy współczucia i kondolencje ofiarom i rodzinom ofiar klęski żywiołowej na Filipinach. Spotkanie odbyło się w kontekście obchodzonej w tym roku 40. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Filipinami.

Minister Sikorski wziął również udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej z ministrem spraw zagranicznych Japonii, Fumio Kishidą (komunikat MSZ).

W trakcie trwania Szczytu szef polskiej dyplomacji spotkał się ponadto z wiceprezydentem i ministrem spraw zagranicznych Szwajcarii, Didierem Burkhalterem oraz ministrem spraw zagranicznych Norwegii Børge Brende. Minister Sikorski podziękował za zaangażowanie Szwajcarii w finansowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji oraz dotychczasowe zainteresowanie tego kraju Partnerstwem Wschodnim. Spotkanie z ministrem Brenge dotyczyło z kolei możliwości rozwoju polsko-norweskiej współpracy w wymiarze regionalnym, w szczególności w obszarach Morza Bałtyckiego i Arktyki oraz  w zakresie polityki bezpieczeństwa. Za inicjatywę szczególnie wartą realizacji ministrowie uznali nawiązanie od 2014 r. dialogu strategicznego na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych i obrony narodowej obu krajów.

Wyjazd ministra Sikorskiego na szczyt ASEM był okazją do złożenia oficjalnej wizyty w Indiach i rozmów z ministrem spraw zagranicznych, Salmanem Khurshidem oraz ministrem przemysłu i handlu, Anandem Sharmą. Wizyta miała miejsce w momencie ważnym dla polsko-indyjskich relacji w związku z coraz intensywniejszymi kontaktami gospodarczymi i przypadającą w 2014 roku 60. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indiami.

Celem spotkań ministra Sikorskiego było omówienie kwestii zaangażowania obu krajów w obchody rocznicowe i potwierdzenie rosnącego znaczenia Polski jako partnera Indii w UE. Rozmowa z ministrem Khurshidem dotyczyła także sytuacji politycznej przed wyborami parlamentarnych w Indiach oraz w regionie Azji Południowej.

Ważną częścią spotkania z ministrem Sharmą było omówienie możliwości rozwoju relacji gospodarczych w najbardziej obiecujących sektorach gospodarki jak: energetyka, górnictwo oraz przemysł zbrojeniowy, dla których przyszłoroczne obchody jubileuszowe będą miały przełomowe znaczenie. Minister Sikorski zwrócił uwagę stronie indyjskiej na konieczność zniesienia barier istniejących pomiędzy obydwoma krajami. Zachęcał także do zwiększenia współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego oraz konwencjonalnych i niekonwencjonalnych sposobów wydobycia gazu, w czym Polska – jak podkreślił minister – ma doświadczenie.

W ramach przyszłorocznych obchodów 60-lecia ustanowienia stosunków dyplomatycznych Polska zaproponowała organizację polsko-indyjskiego Szczytu Energetycznego. Indie z kolei proponują uruchomienie Wspólnych Rad Biznesu (Joint Business Council).

Szef polskiej dyplomacji był także gościem St. Stephen’s College – renomowanej uczelni będącej częścią Uniwersytetu Delhijskiego – gdzie wygłosił wykład:  Poland’s Technology of Transition: Know-How for Tackling Global Challenges. W swoim wystąpieniu nt. sukcesu polskiej transformacji minister Sikorski podkreślił znaczenie powiązania konsekwencji w działaniach z wyborem właściwej strategii. Wskazał na zasługi ojców polskiej transformacji w podejmowaniu mądrych decyzji oraz na pokojowy charakter przemian w Polsce. Minister podkreślił także rosnące znaczenie Indii w nowej strategii polskiej polityki zagranicznej wobec Azji.

– Symbolem naszych coraz silniejszych stosunków jest fakt, że tego lata miałem okazję położyć kamień węgielny pod budynek nowej indyjskiej ambasady w Warszawie. Zostanie on wzniesiony w najpiękniejszej i historycznej części miasta. Decyzja rządu Indii, aby rozpocząć inwestycję udowadnia zaangażowanie w polsko-indyjskie relacje – podkreślił minister Sikorski. Przypomniał, że Polska w zeszłym roku otworzyła w New Delhi Instytut Polski, który jest drugą po Tokio polską placówką tego typu w Azji. – Wszystko to pokazuje, jak mawiał Gandhi, że „działania wyrażają priorytety” – powiedział minister.

W trakcie wizyty minister Sikorski spotkał się również z przedstawicielami indyjskich środowisk opiniotwórczych i think-tanków. Udzielił również wywiadów dla ukazującego się w języku hindi dziennika „Dainik Jagran” oraz programu „Insight – with Vickram Bahl”, emitowanego od 2005 r. przez Doordarshan, państwową telewizję indyjską oraz telewizję satelitarną JAIN TV.

Źródło: MSZ