Skarb Państwa chce podniesienia kapitału zakładowego PGE

29 lipca 2016, 20:00 Alert
pge

(Polska Agencja Prasowa)

Skarbu Państwa wnioskuje o zwołanie walnego PGE, które zdecyduje o podniesieniu kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D. Spółka zapłaciłaby z tego tytułu podatek dochodowy – podał koncern w komunikacie.

Zgodnie z propozycją akcjonariusza zawartą w projekcie uchwały, kapitał zakładowy spółki miałby wzrosnąć z blisko 18,7 mld zł do 24,3 mld zł, tj. o 5,6 mld zł, z kapitału zapasowego, a wartość nominalna jednej akcji miałaby wzrosnąć z 10 zł do 13 zł.

NWZ podjęłoby także decyzję o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych PGE.