Skarb Państwa dokapitalizował BGK na potrzeby „Inwestycji Polskich”

28 sierpnia 2015, 10:00 Infrastruktura

Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało Bankowi Gospodarstwa Krajowemu (BGK) pakiet 24.487.297 akcji stanowiących 1,96 proc. w kapitale zakładowym spółki PKO Bank Polski (PKO BP). Dzięki podpisanej 26 sierpnia 2015 r. umowie nastąpi podwyższenie funduszu statutowego BGK.

Dokapitalizowanie jest związane z koniecznością wsparcia działań Banku prowadzonych w ramach programu „Inwestycje polskie”, finansującego strategiczne dla kraju projekty w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowego, Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużnego oraz Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Dzięki temu Bank będzie mógł obejmować kolejne certyfikaty tych funduszy, przez co wesprze rentowne inwestycje ważne dla rozwoju kraju i jego regionów oraz będzie zarabiał na wzroście wartości objętych certyfikatów.

Cztery fundusze BGK zostały zarejestrowane w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych 2 lipca 2015 roku. Powstały w ramach realizacji programu „Inwestycje polskie”, będącego wypełnieniem strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014 – 2017 w zakresie finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Zawarcie transakcji było możliwe dzięki bezterminowej zgodzie Rady Ministrów z 2012 roku na zbycie przez Skarb Państwa części pakietów akcji spółek PGE Polska Grupa Energetyczna, PKO Bank Polski i PZU m.in. poprzez ich stopniowe wniesienie do BGK tytułem podwyższenia funduszu statutowego banku, w zależności od zapotrzebowania na finansowanie nowych projektów.

Obecnie BGK nie ma planów zbywania tego pakietu. Po przekazaniu akcji PKO BP na rzecz BGK, Skarb Państwa będzie posiadał pakiet  pozwalający na dalsze zachowanie władztwa korporacyjnego w spółce.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa