SKON na temat inwestycji dla armii

5 sierpnia 2015, 09:15 Bezpieczeństwo
skon.640×300

Wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę poligonową i szkoleniową, wyposażenie w najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane bezzałogowe systemy latające to najbliższe plany dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) w Drawsku Pomorskim oraz 12 Komendy Lotniska w Mirosławcu.

O planach rozwoju jednostek oraz współpracy z samorządami rozmawiano 3 sierpnia br. podczas wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (SKON), w którym wziął udział wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek.

Przeszło 300 milionów złotych zostanie w najbliższych latach przeznaczane na budowę i rozwój infrastruktury największego polskiego poligonu w Drawsku Pomorskim. Źródłem inwestycji będzie nie tylko Polska ale również rząd Stanów Zjednoczonych, który w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Wsparcia przekazał na inwestycje ok. 70 mln złotych.

Zapotrzebowanie na szkolenie nigdy nie było małe, ale teraz w związku z wydarzeniami na wschodzie Ukrainy znacznie się zwiększyło. Między innymi za sprawą dużego zaangażowania wojsk NATO – Od ponad roku, w związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie, znacznie wzrosła ilość wspólnych szkoleń wojsk sojuszniczych w naszym kraju. Jest to wynikiem postanowień i wniosków z zeszłorocznego szczytu sojuszu w Newport. Obecność wojsk szkolących się na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim na pewno będzie rosnąć -przyznał wiceszef MON.

Dla korzystających z poligonu powstanie infrastruktura o najwyższych standardach pozwalająca realizować najbardziej zaawansowane zadania szkoleniowe, włączając w to symulacje komputerowe. Wśród inwestycji są m.in. budowa ośrodka ćwiczeń zintegrowanych, ośrodka szkolenia z użyciem bojowych środków trujących, stanowisk strzeleckich i ogniowych dla piechoty, transporterów kołowych i gąsienicowych, ośrodka ćwiczeń do walki z broni pistoletowej, budowa strzelnicy karabinowej, strzelnicy do strzelania z broni snajperskiej, budynku do ćwiczeń strzeleckich w pomieszczeniach, stanowisk obsługi pojazdów gąsienicowych i kołowych, polowych składów amunicji, punktu tankowania, magazynu części zamiennych, budynków szkoleniowych, budynków koszarowych  czy przebudowa strzelnic i pasów taktycznych.

 – Planujemy nie tylko rozbudowę infrastruktury szkoleniowej, ale również socjalnej, z której będą korzystali żołnierze przebywający na ćwiczeniach – wyjaśnił zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Jerzy Michałowski. W ostatnich latach na poligonie drawskim szkolili się nie tylko Polacy, ale także żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej  Brytanii, Niemiec czy Francji – uzupełnił generał Michałowski.

O szczegółach zmian, jakie mają zajść w zakresie modernizacji poligonów, a zwłaszcza o ich specjalizacji mówił Inspektor Szkolenia z Dowództwa Generalnego RSZ gen. bryg. Andrzej Danielewski. W podstawowym zakresie będzie można szkolić się wszechstronnie na każdym obiekcie. Niemniej jednak zależy nam by rodzaje wojsk miały swoje wyspecjalizowane bazy szkoleniowe – podsumował.

Podczas spotkania z parlamentarzystami i przedstawicielami władz samorządowych minister Mroczek potwierdził ważną, z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP. oraz rozwoju regionu, decyzję związaną z budową 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W Mirosławcu powstanie baza dla najbardziej zaawansowanych bezzałogowych statków powietrznych jakie są pozyskiwane w ramach planu modernizacji technicznej. Mirosławiec będzie w Polsce rozpoznawalny ze względu na stacjonowanie najnowocześniejszych samolotów bezzałogowych -powiedział wiceminister obrony narodowej.

Do bazy mają trafić systemy bezzałogowe pozyskiwane w ramach programu operacyjnego „rozpoznanie obrazowe i satelitarne. Na uzbrojenie trafi kilkadziesiąt zestawów samolotów klasy mini, taktycznych krótkiego i średniego zasięgu oraz operacyjnych MALE (z ang. medium altitude long endurance). W międzyczasie baza zostanie zmodernizowana oraz poczynione zostaną w niej stosowne inwestycje w infrastrukturę, m.in. remonty budynków, budowa hangarów i garaży, przygotowanie magazynów uzbrojenia czy części zamiennych. Baza ma rozpocząć swoje funkcjonowanie od 1 stycznia 2016 roku.

O wszystkich inwestycjach oraz zakupach modernizacyjnych nie sposób mówić w oderwaniu od współpracy z lokalnymi samorządami będącymi w bliskim sąsiedztwie jednostek wojskowych. Dlatego sporo dyskusji podczas wyjazdowego posiedzenia SKON poświęcono na omówienie dotychczasowej współpracy jednostek wojskowych z władzami miast oraz powiatów. W opinii przedstawicieli władz samorządowych bardzo dużo poprawiło się w tym zakresie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Poruszono przy tym wielowątkowość tej współpracy, która przejawia się we wspólnym organizowaniu świąt o charakterze historyczno-patriotycznym, we współpracy ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu proobronnym, w zarządzaniu i gospodarce lasami, podejmowaniu wspólnych akcji na rzecz promocji obronności itp. W zakresie wyzwań jakie pojawiają się w ramach symbiozy samorządów i jednostek wojskowych wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek zadeklarował dialog i chęć dalszej współpracy.

Źródło: MON/ppłk Szczepan GŁUSZCZAK