Skrzydło: Via Carpatia przyśpieszy rozwój gospodarczego regionów wschodnich UE

17 lutego 2017, 16:15 Drogi
skrzydło Fot. J. Skrzydło spotkała się z ambasadorem Rumunii Ovidiu Drangą / fot. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Wiceminister J. Skrzydło podziękowała ambasadorowi za zaangażowanie Rumunii w realizację projektu Via Carpatia. Podkreśliła, jak duże znaczenie trasa będzie miała dla całego regionu. Ponadto zwróciła uwagę na fakt rozpowszechnienia wiedzy o tym projekcie w instytucjach Unii Europejskiej oraz zainteresowaniu nim innych państw, także spoza UE.

– Via Carpatia pozwoli na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego regionów wschodnich Unii Europejskiej. Dziś mamy wielką szansę, aby urzeczywistnić ten cel. Wierzę, że wspólnie odniesiemy sukces i nasi obywatele będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury – powiedziała wiceminister.

Wiceminister przedstawiła ponadto negatywne stanowisko Polski nt. protekcjonistycznych regulacji niektórych państw europejskich w zakresie międzynarodowego transportu drogowego. W ocenie rządu przeczą one fundamentalnym zasadom funkcjonowania UE. Jak podkreśliła, w ocenie MIB są one zapowiedzią dążeń do kreowania różnic na rynku przewozów drogowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa