Bloomberg: Ugoda KE-Gazprom zostanie ogłoszona w maju

21 maja 2018, 07:15 Alert
Gazprom Nieft
fot. Gazprom Nieft

Unia Europejska może ogłosić ugodę z Gazpromem już w tym miesiącu. W wyniku porozumienia, gazowy gigant zobowiąże się do zakończenia siedmioletniego dochodzenia antymonopolowego.

W Brukseli, unijni urzędnicy ds. ochrony konkurencji konsultowali się z ekspertami z państw członkowskich, aby uzyskać informacje zwrotne na temat propozycji przedstawionych przez Gazprom.

Proponowana umowa ma obejmować podstawowe kwestie związane między innymi ze zmianą miejsca dostawy gazu przez odbiorcę, a także obawami o nieunormowany system przeglądu cen. Spotkanie, które odbyło się jeszcze przed ogłoszeniem porozumienia (11 maja 2018 roku), było jednym z ostatnich kroków podjętych przez UE. Teoretycznie więc umowa może zostać ogłoszona w najbliższych dniach. Porozumienie to położyłoby kres antymonopolowego śledztwa UE – twierdzą osoby będące w bezpośredniej bliskości wydarzeń.

Ugoda wejdzie w życie, gdy Rosja przyzna się do stawianych przez Wielką Brytanię oskarżeń. Dotyczą one zatrucia podwójnego agenta, które wywołało największe w historii zbiorowe wydalenie oficerów rosyjskiego wywiadu.

Rzecznik Komisji Ricardo Cardoso, podobnie jak przedstawiciele Gazpromu, odmówił komentarza w tej sprawie.

W kwietniu 2015 roku Komisja dodała zastrzeżenie do listy zarzutów wobec spółki. Dotyczy ono nieuczciwej polityki cenowej i marketingowej Gazpromu wobec niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kilka miesięcy później, jeden z moskiewskich eksporterów odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie.

Bloomberg/Tomasz Czech