Klotz: Polska marynarka w piątce najważniejszych w NATO?

15 lipca 2014, 09:16 Bezpieczeństwo

W Ambasadzie Francuskiej w Warszawie podpisane zostało memorandum o współpracy w obszarze budowy okrętów podwodnych na potrzeby projektu „Orka”. Sygnatariuszami byli Bernard Planchais, wiceprezes DCNS oraz Piotr Słupski, prezes MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zarządzającego Funduszem MARS.

– Przedstawiamy spójny system strategiczny dla Polski. Działamy na podstawie listu intencyjnego o współpracy sił zbrojnych Polski i Francji podpisanego pod koniec ub.r. – stwierdził podczas uroczystości gen. brygady Martin Klotz, z francuskiej Dyrekcji ds. Uzbrojenia.

Jego zdaniem, w razie gdyby polskie MON zdecydowało o wyborze zakupu francuskich okrętów podwodnych Scorpene, zwiększyłoby to możliwości polsko-francuskiej współpracy.

– Będziemy mogli dzielić się naszymi doświadczeniami z obsługi tych okrętów z polską Marynarka Wojenną – mówił dalej generał. – W ten sposób polska MW stałaby się jedną z pięciu głównych marynarek wojennych w ramach NATO. Współpraca z polskimi siłami zbrojnymi byłaby nie naszym pierwszym tego typu doświadczeniem. Współpracowaliśmy już z Chile i Indiami.

Oprócz przewidzianych umową szkoleń w zakresie budowy okrętów podwodnych strona francuska współdziałałaby z polską Marynarką Wojenną w sprawie stosowania rakiet manewrujących.

– Bardzo ważna jest spójność francuskiej oferty – stwierdził Martin Klotz. – Da ona Polsce pełne możliwości w dziedzinie odstraszania. Przewidziane umową szkolenia będą przeprowadzane także w polskich stoczniach wojennych. W dalszą współpracę zaangażowane będą także francuskie resorty obrony oraz spraw zagranicznych – na zasadzie dialogu z ich polskimi odpowiednikami.

Zdaniem Klotza nadzór ogólny nad dalszą realizacją umowy ze strony francuskiego MON oraz technologiczny ze strony DCNS zapewnią jej sukces.