Ustawa offshore czeka na opinię służb

19 listopada 2020, 16:15 Alert
skne offshore
Źródło: www. azocleantech.com/SKNE

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wciąż nie został przyjęty przez Radę Ministrów. Potwierdzają się informacje BiznesAlert.pl o tym, że służby mają do niego uwagi.

Pod koniec października i na początku listopada portal BiznesAlert.pl zapytał biuro prasowe koordynatora służb specjalnych o uwagi do projektu ustawy. Koordynator i ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji (oba stanowiska – szefa MSWiA oraz koordynatora – piastuje Mariusz Kamiński) brały udział w konsultacjach projektu. Służby uwzględniły fakt, że budowa morskich farm wiatrowych będzie odbywać się we współpracy z firmami zagranicznymi, a ustawa będzie dopuszczać pomoc publiczną, a więc powinny przyjrzeć się tej regulacji.

BiznesAlert.pl przekazywał na początku listopada, że ustawa mogła zostać zablokowana przez jednego z ministrów, a wśród opiniujących znalazł się koordynator do spraw służb specjalnych. Służby prasowe koordynatora odpowiedziały na pytanie w tej sprawie. – Na tym etapie nie informujemy o swoim stanowisku wobec wskazanego projektu – czytamy w ich odpowiedzi z której może wynikać, że stanowisko bądź uwagi mogły się pojawić, ale koordynator nie zdradza jakie.

Jednak dzięki wyciągowi z protokołu ustaleń wiadomo, że Rada Ministrów, po dyskusji 28 października, zobowiązała ministra klimatu i środowiska do przekazania projektu ustawy do zaopiniowania przez organy właściwe w zakresie bezpieczeństwa państwa i zwalczania korupcji, a potem ponownego wniesienia projektu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Pod pojęciem organy właściwe w zakresie bezpieczeństwa państwa i zwalczania korupcji należy rozumieć określone instytucje. W świetle obowiązującego ustawodawstwa zwalczaniem tego rodzaju przestępczości zajmują się policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, a także służby skarbowe oraz celne. W dokumentach w procesie legislacyjnym znalazło się więc potwierdzenie, że to służby będą jeszcze zajmować się projektem ustawy offshore, o czym informował BiznesAlert.pl na początku listopada.

Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Czeski film o offshore ze służbami w tle