Jak walczyć ze smogiem? Forum Energii rozpoczyna konsultacje z samorządami

9 marca 2020, 13:15 Alert
smog warszawa
Smog w Warszawie / fot. Wikimedia Commons

W siedzibie ministerstwa klimatu odbyła się konferencja prasowa dotycząca programu konsultacyjnego z gminami. Forum Energii chce organizować spotkania w ramach programu LeadAIR, które mają poszerzać dostęp do wiedzy i informacji o walce ze smogiem.

Poprawa jakości powietrza

Joanna Maćkowiak Pandera prezes Forum Energii, organizatora programu LeadAIR – pomagamy miastami pokonać smog, powiedziała, że zależy nam, aby w ramach programu LeadAIR chcemy uruchomić trwający 3 miesiące pilotaż walki ze smogiem, w naszych województwach. – Nasz program to współpraca z samorządami, jak wdrożyć oddolnie elementy, poprawiające jakość powietrza w Polsce. Dobrobyt to nie tylko dobra płaca, ale także poziom ochrony środowiska. Miasta będą w perspektywie lat, brzemię duży potencjał, mogą pełnić funkcje koordynatora walki ze smogiem. Najtańsze rozwiązania nie zawsze są rozwiązaniami najlepszym – powiedziała. Wskazała, że koszty zewnętrzne smogu to 15-30 mld zł każdego roku. To dane ministerstwa rozwoju. – Bez regulacji, wizji, celów za 5-10 -15 lat nie poprawiamy jakości powietrza i komfortu życia w polskich miastach – powiedziała.

Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że program walki ze smogiem to wyzwanie wspólne, a resort jest gospodarzem dialogu LeadAIR o Czystym Powietrzu. – 19 z 42 programów walki ze smogiem na poziomie lokalnym są już wdrażane i będziemy je kontynuować. Problem ciepłownictwa jest w centrum myślenia o czystym powietrzu. Ciepłownictwo to śpiące aktywo polskiej transformacji energetycznej. Może to być podstawa optymalizacji i transformacji systemu energetycznego – powiedział. Wskazał, że z końcem marca początkiem kwietnia zmienione zostaną zasady dotyczące wnioskowania programu Czyste Powietrze. – Pierwsze zadanie jakie podjąłem to inwentaryzacja programów walki ze smogiem jednostek podległych ministerstwu klimatu i samorządy. Skróciliśmy okres oczekiwania na decyzje z 90 do 30 dni, integracja programu z programem Mój Prąd, składanie wniosków przez stronę GOV.pl, współpraca z gminami – powiedział.

Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiedział, że program LeadAIR to dodatkowe zeskanowanie programu i problemu walki ze smogiem. – Nie ma jednego, uniwersalnego modelu zbadania problemu polskich miast. Nadrzędnym celem, aby polskie miasta zniknęły z listy WHO najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Z Polski jest ich 33 pośród 50 na liście WHO. Najwięcej jest ich na Śląsku, Małopolsce czy w Łódzkim. – NFOŚiGW rozpoczął współprace z gminami, aby wesprzeć dotacje dotyczące wymiany źródeł ciepła, wymiany starych kotłów i wspólnego skonstruowania modelu wsparcia finansowego. Rządowe programy stop smog i Czyste Powietrze to uzbrojenie w finanse wojewódzkich uchwał antysmogowych. – powiedział. Dodał, że aby dopuścić jednostki samorządu terytorialnego z ramach w POiŚ i NFOŚiGW. znowelizowano ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Należało jednak zmienić umowę partnerskie. Liderem jest tu Śląsk, na najwięcej środków ma trafić zgodnie z największą liczbą zgłoszeń do Rybnika. Zwiększyliśmy premię modernizacyjną dla JST, które mają udziały w spółdzielniach mieszkaniowych.

Dodał, że w ramach programu Czyste Powietrze, dzięki podpisanej umowie z PGNiG spółka włączy się w program, bo ma dzięki Polskiej Spółki Gazownictwa, dostęp do wiedzy w zakresie mapowania sieci gazowniczej o podpiętych do gazu. – Okazało się, że mamy ok. 400 tys. budynków jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowniczej, a nie wykorzystującej błękitnej paliwo do ogrzewania budynków – powiedział. Dodał, że w najbliższym czasie program Stop Smog przejdzie z ministerstwa rozwoju do klimatu, a techniczną obsługę będzie zapewniał NFOŚiGW. Nastąpi integracja z programem Czyste Powietrze. Dodał także, w ramach tego programu prowadzona jest centralna ewidencja emisyjności budynków w Polsce, a więc zlokalizowanie źródeł niskiej emisji.

Podkreślił, że w ramach włączenia samorządów to celem jest dotarcie do mniej zamożnych, gdzie w ramach połączeń instrumentów można finansować do 100 procent wymiany źródeł ciepła i ocieplenie budynków. – W ramach programu Czyste Powietrze chcemy zwiększyć finansowanie do 60 procent, dzięki zaświadczeniom o dochodzie z MOPS. Będziemy płacić 100 zł za wypełnienie każdego wniosku przez samorządy – powiedział.

Opracował Bartłomiej Sawicki

Smog jako klęska żywiołowa? Mieszkańcy krakowskiego obwarzanka proszą o pomoc