Sondaż EBI: 62 procent Europejczyków jest za zakazem lotów krótkodystansowych

11 marca 2020, 15:45 Alert

Według sondażu przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) większość obywateli UE poparłaby zakaz lotów na krótkie odległości w celu walki ze zmianami klimatu.

Poparcie dla zakazu lotów krótkodystansowych

Z 28 088 respondentów ankiety 62 procent opowiedziało się za zakazem, a 72 procent poparłoby podatek od emisji dwutlenku węgla w przypadku lotów. Ankieta przeprowadzona została we wrześniu i październiku 2019 roku i objęła obywateli 28 ówczesnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Wielką Brytanię. EBI zapytał o wsparcie dla zakazu lotów na krótkie odległości, ale nie określił konkretnie ich długości.

Emisje z lotów na terenie UE są objęte handlem emisji. Według najnowszych dostępnych danych UE emisje te rosły co roku w ciągu pięciu lat do 2018 roku. Europejski sektor lotnictwa obecnie mierzy się z gwałtownym spadkiem popytu z powodu wybuchu koronawirusa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że ​​wszystkie sektory muszą przyczynić się do osiągnięcia celu UE polegającego na zmniejszeniu emisji netto bloku do zera do 2050 roku.

Według EBI sondaż udowodnił, że Europejczycy wspierają działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, nawet jeśli mają one wpływ na ich codzienne życie, ale środki, które spowodowałyby bezpośrednie zwiększenie kosztów, zazwyczaj otrzymywały mniejsze wsparcie.

Reuters/Michał Perzyński