Duży spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce w sierpniu

13 września 2019, 11:00 Alert
linieenergetyczne

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w sierpniu wyniosła 12,739 TWh, co oznacza spadek o 7,08 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-sierpień produkcja energii elektrycznej wyniosła 105,880 TWh, co oznacza spadek o 2,64 proc. w porównaniu analogicznego okresu rok wcześniej.

Elektrownie oparte na węglu brunatnym w sierpniu wyprodukowały 28,15 proc. całej produkcji wobec 30,77 proc. w sierpniu 2018 roku. Elektrownie na gaz dostarczyły 8,92 proc. energii wobec 6,79 proc. rok temu. Elektrownie wiatrowe wyprodukowały 4,3 proc. energii wobec 4,7 rok temu. Elektrownie przemysłowe dostarczyły 5,95 proc. energii wobec 5,39 proc. w sierpniu ubiegłego roku. Z elektrowni wodnych pochodziło 1,00 proc. energii wobec 0,98 proc. rok temu. Natomiast z pozostałych źródeł odnawialnych pochodziło 0,30 proc. całej energii wobec 0,11 proc. rok temu.

W sierpniu 2019r. zużycie energii energii elektrycznej w Polsce wyniosło 13,606 TWh i było o 2,84 proc. niższe niż rok wcześniej. W okresie styczeń-sierpień zużycie wyniosło 112,341 TWh, co oznacza spadek o 0,6 proc. rdr.

 

Lp. Wyszczególnienie Sierpień Narastająco od stycznia do sierpnia
2018 r.
[GWh]
2019 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2018 r.
[GWh]
2019 r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 13 710 12 739 -7,08 108 751 105 880 -2,64
1.1 Elektrownie zawodowe 12 311 11 396 -7,44 95 036 90 183 -5,11
1.1.1 El. zawodowe wodne 135 128 -5,21 1 660 1 785 7,51
1.1.2 El. zawodowe cieplne 12 176 11 268 -7,46 93 376 88 398 -5,33
1.1.2.1 na węglu kamiennym 7 027 6 546 -6,84 53 830 52 117 -3,18
1.1.2.2 na węglu brunatnym 4 218 3 585 -15 32 998 28 543 -13,5
1.1.2.3 gazowe 931 1 136 22,06 6 549 7 737 18,15
1.2 El. inne odnawialne 15 38 158,8 168 275 63,88
1.3 El. wiatrowe 645 548 -15,05 7 068 8 740 23,64
1.4 Elektrownie przemysłowe 739 758 2,53 6 478 6 682 3,14
2. Saldo wymiany zagranicznej 295 867 193,92 4 271 6 461 51,27
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 14 005 13 606 -2,84 113 022 112 341 -0,6

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Polska Agencja Prasowa