Enea Operator, PGE Dystrybucja i PGE Systemy zbudują sieci LTE 450

11 września 2019, 11:45 Alert
Enea Obrót, PGE Dystrybucja i PGE Systemy mają porozumienie o współpracy przy budowie sieci LTE 450. Fot. Ministerstwo Energii
Enea Obrót, PGE Dystrybucja i PGE Systemy mają porozumienie o współpracy przy budowie sieci LTE 450. Fot. Ministerstwo Energii

– Sieci inteligentne gwarantują nie tylko bezpieczeństwo, sprawność i wysoką efektywność pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, lecz także umożliwiają sprostanie wyzwaniom stojącym dziś przed nowoczesną energetyką – minister Krzysztof Tchórzewski na konferencji Smart Energy powered by LTE 450.

– Walka o czystsze powietrze to ogromne wyzwanie dla krajowego systemu elektroenergetycznego, w którym swoje miejsce znaleźć muszą obok konwencjonalnych elektrowni również coraz liczniejsze małe lokalne oraz odnawialne źródła energii. Upowszechnianie takich źródeł jak obywatelskie mikroinstalacje OZE (prosumenci) czy źródła OZE na potrzeby własne małych i średniej wielkości przedsiębiorców oraz rolników, nie będzie możliwe bez automatyzacji sieci energetycznych – powiedział minister Tchórzewski.

-Sieci inteligentne gwarantują nie tylko bezpieczeństwo, sprawność i wysoką efektywność pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, lecz także umożliwiają sprostanie wyzwaniom stojącym dziś przed nowoczesną energetyką – powiedział podczas uroczystości podpisania porozumienia minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Sieci inteligentne (tzw. smart grids) kontrolują i na bieżąco reagują na działania wszystkich przyłączonych podmiotów – wytwórców, odbiorców i operatorów sieci. Dzięki nim energia pochodząca z różnych źródeł, w tym OZE, może być kierowana tam, gdzie jest potrzebna, awarie mogą być szybciej lokalizowane i naprawiane, a cały system może być skuteczniej bilansowany dla zapewnienia efektywnego wykorzystania dostępnych mocy. Przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski i pewniejsze dostawy energii dla odbiorców, którzy natomiast na bieżąco będą mieli dostęp do informacji na temat swojego faktycznego zużycia energii i obliczonych według niego opłat.

Polska energetyka wkracza szybkim krokiem w rozwiązania automatycznego sterowania siecią i wytwarzaniem – nazwane przemysłem 4.0. PGE i ENEA, w Augustowie, w Warszawie, w Poznaniu i we Wrześni testowały nową technologię łączności LTE 450. Z satysfakcją można powiedzieć, że są to pilotażowe testy w Unii Europejskiej, a nawet na świecie, zastosowania LTE 450 na potrzeby sektora energii – powiedział Andrzej Piotrowski, wiceprezes PGE Systemy.

Wykorzystanie inteligentnych sieci znacznie poprawi czas lokalizowania i naprawiania awarii występujących na sieci, co jest istotne ze względu na dynamikę zmian atmosferycznych.  Wreszcie inteligentne sieci pozwalają skuteczniej bilansować system energetyczny w Polsce dla zapewnienia efektywnego wykorzystania dostępnych mocy.

Nowoczesne rozwiązania łączności dla sektora ułatwią połączenie dotychczasowego potencjału zawodowej energetyki z możliwościami  wprowadzania czystych technologii związanych z zastosowaniem źródeł OZE – powiedział Wojciech Lutek, prezes PGE Dystrybucja

Po co LTE  w energetyce? 

Pomyślne rezultaty testów LTE 450 pozwalają planować rozbudowę instalacji. Testowane w Polsce rozwiązanie, w które zaangażowało się wielu polskich dostawców produktów i rozwiązań technicznych oraz ośrodki naukowe, wzbudziło duże zainteresowanie na świecie.

Wykorzystanie sieci LTE450 przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski i pewniejsze dostawy energii dla odbiorców, którzy na bieżąco będą mieli dostęp do informacji na temat swojego faktycznego zużycia energii i obliczonych według niego opłat.

Sieci inteligentne (tzw. smart grids) umożliwiają lepsze niż dotychczas zarządzanie krajowym systemem elektroenergetycznym.  Kontrolują one i na bieżąco reagują na działania wszystkich przyłączonych podmiotów – wytwórców, odbiorców i operatorów sieci. Dzięki nim energia pochodząca z różnych źródeł, w tym również OZE, może być kierowana tam, gdzie jest potrzebna.

Ministerstwo Energii/PGE Dystrybucja