Spór o dostęp do rosyjskiego szelfu odłożony na półkę

3 lipca 2015, 07:21 Alert

(Wiedomosti/Wojciech Jakóbik)

Wiedomosti dotarły do dokumentu, którego wiarygodność potwierdziły ich źródła w rosyjskim ministerstwie środowiska. Wynika z niego, że minister zasobów naturalnych Siergiej Donskoj zaproponował, aby spór o to, czy do szelfu na Morzu Barentsa dopuścić firmy inne niż państwowe Gazprom oraz Rosnieft odłożyć na później.

Jak informował Donskoj, decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Liczy w tym zakresie na inicjatywę premiera Dmitrija Miedwiediewa. W razie pozytywnego odzewu, na szelfie mogłyby szukać surowców prywatne firmy jak Łukoil Wagita Alekperowa. Obecnie rosyjskie prawo ogranicza dostęp do szelfu. Mogą tam pracować tylko państwowe spółki. Posiadają one 80 procent koncesji na złoża podmorskie szelfu z czego cztery dotyczą złoża Murmańskoje na szelfie.

Jednak ze względu na sankcje zachodnie mają one problemy z inwestycjami w poszukiwania. Rosnieft nazwał pomysł dopuszczenia do szelfu jego konkurenta – Łukoila – wielką akcją lobbingową.