Spotkanie ministrów środowiska Polski i Białorusi

28 sierpnia 2015, 09:45 Energetyka
05dde6a1ecc4a730a926a1c8f61d7964

Odnowienie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej było głównym tematem spotkania wiceministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska Białorusi Igora Kaczanowskiego z ministrem środowiska Januszem Ostapiukiem.

Rozwojowi współpracy dwustronnej ma służyć powołanie polsko-białoruskiej komisji mieszanej do spraw współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Polska podtrzymuje gotowość, aby w dogodnym dla strony białoruskiej terminie odbyło się spotkanie na szczeblu eksperckim. Umożliwiłoby ono bezpośrednią wymianę informacji między współpracującymi komórkami i jednostkami.

Obecnie procedowane są 3 umowy międzynarodowe między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi należące do właściwości Ministra Środowiska i organów przez niego nadzorowanych. Są to: umowa o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, porozumienie w sprawie utrzymania granicznego odcinka i żeglugi na Kanale Augustowskim oraz umowa o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska