Spotkanie w sprawie kaspijskiego korytarza transportowego

16 września 2015, 14:31 Alert

(Julia Krajcarz)

W grudniu bieżącego roku, w Iranie, planowane jest spotkanie ministrów transportu państw nadkaspijskich, na którym będą omawiane perspektywy dotyczące międzynarodowego korytarza transportowego, zwanego Północ-Południe.

O spotkaniu poinformował Igor Bratchikov, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji, ambasador misji specjalnej. Dodał, iż budowa korytarza Północ-Południe sprawi, iż transport pomiędzy Europą Zachodnią, a Iranem stanie się dwukrotnie szybszy, niż przewóz towarów na tej linii, z portów irańskich do portów europejskich, drogą morską. Byłoby to połączenie wygodne i tanie. Potrzebne jest jednak zbudownie odpowiedniej infrastruktury i terminali na terenie zainteresowanych krajów i jest to zadanie na najbliższy czas – wyjaśnił Bratchikov.

Nadal nie zostały uzgodnione kwestie regulacji prawnych w tej sprawie.

Przedstawiciel prezydenta Rosji wyjaśnił, że omawiane kwestie regulacji prawnej są złożone, wymagają ponownego, dokładnego omówienia i to głównie one będą tematem spotkania ministrów w grudniu.
W roku 2000 Rosja, Iran i Indie podpisaly porozumienie w sprawie utworzenia korytarza transportowego Północ-Południe. Następnie do porozumia przystąpiły kolejne kraje: Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Kazachstan, Oman, Syria. Natomiast chęć akcesji wyraziły, ale nadal do przedsięwzięcia nie przystąpiły Turcja i Ukraina.