Sprawa Jukosu dotarła już do USA

3 sierpnia 2015, 11:30 Alert
Jukos

(Forsal/CIRE)

Jak poinformował Forsal.pl, rosyjskie MSZ ostrzegło USA, że Rosja zastosuje zasadę wzajemności wobec tych, którzy będą zajmować jej zagraniczny majątek. Sprawa dotyczy zabezpieczenia roszczeń akcjonariuszy nieistniejącego już Jukosu. W 2014 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w Hadze orzekł, że Rosja ma wypłacić im 50 miliardów dolarów odszkodowania.

Forsal.pl. zwraca uwagę, że pomimo, iż Rosja nie uznała tego wyroku i złożyła wniosek o weryfikację decyzji sędziów, zgodnie z Konwencją Nowojorską, państwa, które ją podpisały, a jest ich 120, mają obowiązek zabezpieczyć roszczenia powodów z majątku dłużnika, znajdującego się na ich terytorium.

Działania takie podjęło już kilka Państw europejskich i USA. Amerykańska ambasada w Moskwie przekazała rosyjskiemu MSZ notę, w której poinformowała, że USA będzie oczekiwać 60 dni na wyjaśnienia, po czym zajmie aktywa Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie MSZ zagroziło w tej sytuacji zastosowaniem zasady wzajemności. „Jakakolwiek próba zajmowania rosyjskiego majątku znajdującego się na amerykańskim terytorium będzie podstawą podjęcia adekwatnych kroków” – cytuje notę rosyjskiej dyplomacji Forsal.pl powołując się na dziennik „Kommiersant”.