Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 winduje wyniki Grupy Kogeneracja

11 sierpnia 2020, 17:00 Alert
Elektrociepłownia Czechnica. Źródło:Wikipedia
Elektrociepłownia Czechnica. Źródło:Wikipedia

Grupa Kogeneracja osiągnęła po półroczu 2020 roku wynik EBITDA na poziomie 246 mln zł, czyli o 84 procent większy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (134 mln zł).

Grupa podaje, że istotny wpływ na wynik miało zdarzenie jednorazowe, tj. sprzedaż w marcu 2020 roku uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, łącznie na kwotę 110 mln zł skorygowaną o wartość wyceny dokonanej w 2019 roku w kwocie 8,4 mln zł.

Przydział ten był efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Polskiej Grupie Energetycznej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja to spółka PGE Energia Ciepła należącej do Polskiej Grupy Energetycznej i składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie.

Kogeneracja/Wojciech Jakóbik