Rozmowy przewodniczącej Komisji Europejskiej, premiera i prezydenta RP. Fot. Kancelaria Prezydenta RP.

Rozmowy przewodniczącej Komisji Europejskiej, premiera i prezydenta RP. Fot. Kancelaria Prezydenta RP.