Starkowski: Europa Środkowo-Wschodnia stawia na wspólną infrastrukturę

13 kwietnia 2017, 07:30 Drogi
V4 Partnerstwo Wschodnie 2
Szczyt Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Fot. MSZ

Spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członków Grupy Wyszehradzkiej stały się już tradycją. Ale tym razem formuła była znacznie szersza. Zaprosiliśmy również szefów dyplomacji państw Partnerstwa Wschodniego. Uczestniczyli także inni goście z Unii Europejskiej. To oznacza, że Grupa jest ważna. Głównym hasłem rozmów była connectivity (łączność), a więc praktycznie ścisła współpraca. W ten sposób Witold Waszczykowski, polski minister spraw zagranicznych relacjonował środowe wydarzenia – pisze Mieczysław T. Starkowski, redaktor BiznesAlert.pl. 

W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego w ramach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Na zaproszenie ministra Witolda Waszczykowskiego udział wzięli również ministrowie spraw zagranicznych Chorwacji, Estonii, Rumunii i Szwecji, sekretarze stanu w MSZ Bułgarii i Słowenii, Johannes Hahn, komisarz UE ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych, a także wysokiej rangi przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Malty oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. 

Ścisła współpraca 

Chcemy nie tylko oficjalnych politycznych deklaracji. Dążymy do zacieśniania współpracy. Chodzi przede wszystkim o infrastrukturę, ale też szerzej – całą gospodarkę. Ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego, w którym zaapelowali między innymi o intensyfikację współpracy sektorowej. Te koncepcje świetnie współgrają z ideą Trójmorza zaproponowaną w 2015 roku przez Andrzeja Dudę, podkreślił Witold Waszczykowski. 

W swoich grupach spotykają się ministrowie różnych resortów. Prowadzą ożywione dyskusje. W końcu roku nastąpi podsumowanie w Brukseli. A wcześniej, na początku lipca, odbędzie się spotkanie państw Trójmorza. 

Jedność europejska

– Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się w tak szerokim gronie. To więcej niż Grupa Wyszehradzka i Partnerstwo Wschodnie. A przecież im częściej się spotykamy, rozmawiamy, tym lepiej się rozumiemy i w ten sposób przyczyniamy się do umacniania jedności europejskiej. Ten proces nie jest łatwy, ale już się zaczął. Ja również mam takie założenie, prowadząc politykę zagraniczną, stwierdził prezydent Andrzej Duda. 

Dlatego prezydent popiera takie inicjatywy. Wierzy, że wszystkie te państwa staną się kiedyś członkami Unii Europejskiej. A ona jest coraz ważniejszym graczem w świecie. To niezwykle istotne w erze globalizacji. Zaś wizytę komisarza Unii Europejskiej traktujemy jak patronat UE. 

Byliśmy świadkami wydarzenia ponadregionalnego. Spotkali się przedstawiciele krajów zaprzyjaźnionych. To jego wielka wartość. 

Zwłaszcza że liczne są zagrożenia: terrorystyczne, migracyjne. Na Ukrainie trwa wojna. Politycy muszą odpowiadać na takie wyzwania. 

Rozwój infrastruktury 

Państwa, których przedstawiciele spotkali się w Warszawie, chcą na co dzień rozwijać infrastrukturę, w tym drogową i kolejową, a także energetyczną. Mamy jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Prezydenta cieszy zainteresowanie tą współpracą zarówno państw bałkańskich, jak i skandynawskich. Wszystkim powinno zależeć na efekcie synergii. Dlatego warto nad tym pracować. Istotne są też rodzące się przy okazji relacje międzyludzkie.