font_preload
PL / EN
Alert 5 kwietnia, 2018 godz. 6:00   
REDAKCJA

Statoil i Polenergia przygotowują się do budowy wiatraków na Bałtyku

OZE energetyka wiatrowa

Pod koniec ubiegłego tygodnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wpłynął wniosek Polenergii i Statoil Holding Netherlands w sprawie utworzenia firm, które zrealizują projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Statoil Holding Netherlands oraz Polenergia zgłosiły do UOKiK koncentrację, która będzie polegać na utworzeniu przez obie firmy wspólnych przedsiębiorstw. Ma to nastąpić przez uzyskanie wspólnej kontroli nad spółkami Polenergia Bałtyk II oraz Polenergia Bałtyk III w efekcie nabycia przez Statoil Holding Netherlands 50 proc. udziałów obu spółek.

Działalność wspólnych przedsiębiorstw ma obejmowała budowę, rozwój i obsługę dwóch morskich farm wiatrowych na polskim obszarze morskim.

Polenergia przygotowywała się od kilku lat do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Na początku marca spółka podpisała przedwstępną umowę zbycia 50 proc. udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III z firmą Statoil Holding Netherlands, podmiotem należącym do Grupy Statoil. Jak podkreślała Polenergia finalizacja tej transakcji pozwoli jej pozyskać partnera, który zasadniczo poprawi perspektywy realizacji farm wiatrowych na Bałtyku.
Polenergia dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.

Morskie Farmy Wiatrowe Polenergii na Morzu Bałtyckim zlokalizowane będą na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim.

Od stycznia 2017 roku trwa kampania pomiarowa wiatru prowadzona przy użyciu systemu LIDAR oraz wstępne badania geologiczne dna morskiego. Trwają też prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej dotyczącej morskiej infrastruktury przesyłowej. Według Polenergii pierwsza energia z morskiej farmy wiatrowej Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża w 2022 roku, a farmy Bałtyk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu farm przewidziany jest na 25 lat. Planowana obecnie moc pojedynczego wiatraka to nawet 10 MW.

CIRE.PL

Jakóbik: Wiatraki zamiast atomu? Gra o spadek po Kulczyku