Steinhoff: Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka będzie ważnym elementem modernizacji energetyki

4 października 2016, 10:00 Energetyka
Janusz Steinhoff

KOMENTARZ

Dr inż. Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Inwestycje Grupy Enea są rozległe, ambitne jeśli chodzi zarówno o nowe czyste technologie, jak i o finanse. Elektrownia Połaniec o wartości ok. 2 mld zł., akcje kopalni Bogdanka, wspólnie z Energą przygotowana realizacja i eksploatacja wysokosprawnego, nowoczesnego bloku węglowego 1000 MW w elektrowni Ostrołęka.

To najważniejsze, ale tylko niektóre projekty Enei. Realizacja projektu Ostrołęka C to inwestycja konieczna, wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, pozwoli uchronić nas przed deficytem energii elektrycznej. Z przyjętego planu wynika, że będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne,  niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Blok energetyczny Ostrołęka C,  wpisuje się w ważny proces modernizacji polskiej energetyki z wykorzystaniem jako paliwa polskiego węgla. Stoi przez tym sektorem konieczność likwidacji starych 200- setek, modernizacja i rozbudowa istniejacych mocy, budowa nowych. Przy projekcie Ostrołęka C zapewne będzie wykorzystane cenne doświadczenie zdobyte podczas budowy nowego bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice.

Wiadomo, że Enea planuje wdrożenie programu wzrostu efektywności nakładów inwestycyjnych. Wygenerowany potencjał CAPEX oraz sytuacja finansowa Grupy umożliwi Enei przeznaczenie dodatkowych wysokich nakładów na inwestycje rozwojowe, m. in. na budowę bloku  Ostrołęka C. Wzmocnieniem motywacji dla projektów Enei jest zapowiadany rynek mocy.