Stopa: LW Bogdanka jedyną górniczą spółką, która obniża koszty

5 września 2014, 08:43 Energetyka

Zysk netto Bogdanki w II kwartale 2014 r. wyniósł 28,8 mln zł i był o ponad 40 proc. niższy od prognoz analityków. To jednak wystarczyło, by lubelski producent węgla zwiększył swój udział w krajowym rynku z 19 do 25 proc. W przeciwieństwie do śląskich kopalń Bogdanka konsekwentnie zwiększa wydobycie i nie ma problemu ze sprzedażą zapasów.

– Wyniki, które ogłosiliśmy, są zgodne z naszymi przewidywaniami. Określiliśmy poprzednio, że cały rok 2014 będzie podzielony na kilka etapów, m.in. pierwszy i drugi kwartał będą znacznie się różniły od pozostałych. Jest to związane z wolumenem produkcji i sprzedaży, a to z kolei jest związane z uruchomieniem Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka.

Giełdowy producent węgla prognozuje, że wydobycie sięgnie w tym roku 9,3-10 mln ton. Według prezesa poziom produkcji w III kwartale 2014 r. powinien być wyższy niż w poprzednim, ponieważ z końcem sierpnia został uruchomiony Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla. Pozwoli on produkować lepszy jakościowo węgiel, co pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe, począwszy od IV kwartału 2014 r. – informowała spółka. Zakład jest obecnie w fazie rozruchu.

– W następnych dniach, tygodniach, miesiącach zakład będzie dochodził do pełnych zdolności produkcyjnych. A więc trzeci lub czwarty kwartał to już będzie produkcja i z tego zakładu, i ze starego zakładu – twierdzi Stopa.

Prezes Bogdanki ocenia, że w ciągu 2-3 lat spółka może zwiększyć udział w rynku dostaw dla elektrowni zawodowych z obecnych 20 proc. do 30 proc. W 2013 r. wydobycie węgla handlowego wyniosło 8,35 mln ton. Bogdanka jest teraz na początku wdrażania strategii na lata 2013–2020, której celem jest podwojenie możliwości produkcyjnych w stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych węgla.

– W tej chwili kopalnia otrzymała koncesję na wydobycie w sąsiadującym polu K3 oraz na rozpoznanie na polu Ostrów. Czekamy też na koncesję na wydobycie na polu przylegającym do naszego obecnego obszaru górniczego K6-7 i na rozpoznanie na polu Orzechów – wymienia prezes Bogdanki.

Kolejnym elementem strategii jest też inwestycja w szyb kamienny S15.

– Chcemy wykorzystać go do wydobycia kamienia, wstępnej segregacji urobku, a więc poddania tego urobku wstępnej segregacji na dole, by osobno wyciągać kamień. To pozwoliłoby na zwiększenie  produkcji o około pół miliona. Będzie się to działo w ostatnich latach strategii. W najbliższym czasie zostanie zakończona inwestycja w centralną klimatyzację w polu Bogdanka – mówi Stopa.

Prezes Bogdanki dodaje, że taka klimatyzacja działa już w polu Stefanów, co pozwala zarówno poprawić warunki pracy górników, jak i wydłużyć efektywny czas pracy w ścianach i przodkach chodnikowych. Obniżka realnych kosztów o 15 proc. w ciągu następnych lat jest także jednym z celów strategicznych.

– Również w 2014 roku, patrząc na cały rok, odnotujemy obniżkę kosztów. Zresztą widać po naszych wynikach i sprawozdaniu finansowym, że walczymy z kosztami, bo cała branża odnotowuje wzrost kosztów, a u nas koszty jednostkowe spadają – twierdzi Zbigniew Stopa.

Newseria.pl