Strategia energetyczna Polski do 2040 roku została oficjalnie opublikowana

10 marca 2021, 21:00 Alert
PEP2040
Nagłówek Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, czyli tzw. strategii energetycznej. Fot. Wojciech Jakóbik

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku została oficjalnie opublikowana w Monitorze Polskim po miesiącu od przyjęcia przez Radę Ministrów i tygodniu po wycieku jej treści do sieci.

Rozwój OZE

Strategia zakłada wzrost udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 procent − nie mniej niż 32 procent w elektroenergetyce (głównie dzięki energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej), 28 procent w ciepłownictwie 14 procent w transporcie z dużym wkładem elektromobilności.

Energetyka wiatrowa na morzu w zakresie mocy zainstalowanej osiągnie poziom ok. 5,9 GW w 2030 roku i ok. 11 GW w 2040 roku. Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 roku, a w 2040 roku będzie to wzrost rzędu 10-16 GW.

Węgiel zależny od ceny uprawień do emisji CO2

W 2030 roku udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej ma nie przekraczać 56 procent. – Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację – czytamy w dokumencie. Wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 oraz koszt środowiskowy powoduje, że w latach 2020–2040 nastąpił wyraźny spadek w ilości energii elektrycznej z węgla Z bieżących ok. 90 TWh elektrownie węglowe wyprodukują jedynie 11 TWh w roku 2040. Podane ilości energii elektrycznej produkowanej z węgla nie uwzględniają produkcji energii z elektrociepłowni węglowych.

Nowa strategia energetyczna uwzględnia droższe emisje CO2. Resort komentuje

Resort przyjął dwa scenariusze dalszego rozwoju wypadków. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej sięgnie 37-56 procent w 2030 roku i 11-28 procent w 2040 roku w zależności od tego, czy ceny uprawnień do emisji będą rosnąć szybciej czy wolniej. W zależności od cen, konsumpcja węgla kamiennego wyniesie od 11,1 mln ton węgla lub 19,1 mln ton. Ceny uprawień do emisji CO2 miały wynosić 40 euro tonę za 20 lat. Jednak w scenariuszu wysokich cen jest to już 60 euro.

Udział gazu w miksie energetycznym ma sięgnąć 17-33 procent w 2030 roku. Będzie to paliwo pomostowe transformacji energetycznej dające moce regulacyjne systemowi elektroenergetycznemu. W efekcie działań na rzecz odejścia od węgla, ograniczenie emisji CO2 do 2030 roku wyniesie 30 procent. (w stosunku do 1990 roku).

Atom

Lukę po węglu ma zastąpić. W 2033 roku uruchomiony ma zostać pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą budowane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków.

Wcześniej strategia energetyczna wyciekła do sieci za sprawą Pawła Wiejskiego, który opublikował jej treść na Twitterze, o czym informował BiznesAlert.pl.

Bartłomiej Sawicki

Strategia energetyczna wyciekła do sieci. Transformacja z OZE i atomem za 1,6 bln zł