Strategia energetyczna Polski do 2040 roku została oficjalnie opublikowana

10 marca 2021, 21:00 Alert

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku została oficjalnie opublikowana w Monitorze Polskim po miesiącu od przyjęcia przez Radę Ministrów i tygodniu po wycieku jej treści do sieci.

Nagłówek Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, czyli tzw. strategii energetycznej. Fot. Wojciech Jakóbik
Nagłówek Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, czyli tzw. strategii energetycznej. Fot. Wojciech Jakóbik

Rozwój OZE

Strategia zakłada wzrost udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 procent − nie mniej niż 32 procent w elektroenergetyce (głównie dzięki energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej), 28 procent w ciepłownictwie 14 procent w transporcie z dużym wkładem elektromobilności.

Energetyka wiatrowa na morzu w zakresie mocy zainstalowanej osiągnie poziom ok. 5,9 GW w 2030 roku i ok. 11 GW w 2040 roku. Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 roku, a w 2040 roku będzie to wzrost rzędu 10-16 GW.

Węgiel zależny od ceny uprawień do emisji CO2

W 2030 roku udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej ma nie przekraczać 56 procent. – Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację – czytamy w dokumencie. Wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 oraz koszt środowiskowy powoduje, że w latach 2020–2040 nastąpił wyraźny spadek w ilości energii elektrycznej z węgla Z bieżących ok. 90 TWh elektrownie węglowe wyprodukują jedynie 11 TWh w roku 2040. Podane ilości energii elektrycznej produkowanej z węgla nie uwzględniają produkcji energii z elektrociepłowni węglowych.

Nowa strategia energetyczna uwzględnia droższe emisje CO2. Resort komentuje

Resort przyjął dwa scenariusze dalszego rozwoju wypadków. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej sięgnie 37-56 procent w 2030 roku i 11-28 procent w 2040 roku w zależności od tego, czy ceny uprawnień do emisji będą rosnąć szybciej czy wolniej. W zależności od cen, konsumpcja węgla kamiennego wyniesie od 11,1 mln ton węgla lub 19,1 mln ton. Ceny uprawień do emisji CO2 miały wynosić 40 euro tonę za 20 lat. Jednak w scenariuszu wysokich cen jest to już 60 euro.

Udział gazu w miksie energetycznym ma sięgnąć 17-33 procent w 2030 roku. Będzie to paliwo pomostowe transformacji energetycznej dające moce regulacyjne systemowi elektroenergetycznemu. W efekcie działań na rzecz odejścia od węgla, ograniczenie emisji CO2 do 2030 roku wyniesie 30 procent. (w stosunku do 1990 roku).

Atom

Lukę po węglu ma zastąpić. W 2033 roku uruchomiony ma zostać pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą budowane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków.

Wcześniej strategia energetyczna wyciekła do sieci za sprawą Pawła Wiejskiego, który opublikował jej treść na Twitterze, o czym informował BiznesAlert.pl.

Bartłomiej Sawicki

Strategia energetyczna wyciekła do sieci. Transformacja z OZE i atomem za 1,6 bln zł