Strategia energetyczna wyciekła do sieci. Transformacja z OZE i atomem za 1,6 bln zł

2 marca 2021, 19:30 Alert
PEP2040
Nagłówek Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, czyli tzw. strategii energetycznej. Fot. Wojciech Jakóbik

Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040), czyli tak zwana strategia energetyczna, znalazł się w sieci jeszcze przed publikacją w Monitorze Polskim. Potwierdza ustalenia na jego temat opublikowane dotychczas w mediach.

W dokumencie udostępnionym w sieci przez Pawła Wiejskiego można przeczytać, że za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki: nie więcej niż 56 procent węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku, co najmniej 23 procent OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku, wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 roku, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 procent do 2030 roku (w stosunku do 1990 roku) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23 procent do 2030 roku (w stosunku do prognoz zużycia z 2007 roku).

Strategia głosi, że „zaprojektowana w PEP2040 transformacja energetyczna Polski, prowadzona w sposób akceptowalny społecznie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego, utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz ograniczeniu oddziaływania na środowisko wymagać będzie ogromnych nakładów inwestycyjnych, których skala może osiągnąć w latach 2021–2040 ok. 1 600 mld PLN. W całym sektorze paliwowo-energetycznym mogą wynieść one ok. 867–890 mld zł, zaś w sektorach pozaenergetycznych (przemysł, gospodarstwa domowe, usługi, transport i rolnictwo) kwota może sięgnąć ok. 745 mld PLN”.

Kwota 1,6 bln złotych pojawiła się już w mediach, w tym w BiznesAlert.pl. – Prognozowane nakłady w sektorze wytwórczym energii elektrycznej sięgać będą ok. 320-342 mld PLN, z czego ok. 80 procent zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne tj. energetyka odnawialna i jądrowa – czytamy w dokumencie.

Źródła finansowania tej transformacji to między innymi fundusze europejskie, z tego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma według PEP2040 dać 3,5 mld euro w latach 2021-27, Fundusz Modernizacyjny dający 2-4,8 md euro w latach 2021-30 oraz Fundusz Odbudowy (21,9 mld euro).

Co ciekawe, PEP 2040 zawiera także odniesienie do gospodarki wodorowej. – Rynek wodoru będzie podlegał rozwojowi, wspieranemu przez sukcesywne prace regulacyjne oraz dostosowanie systemów wsparcia dla działań inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz budowy krajowego zaplecza technologicznego – czytamy.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Podatek od strategii energetycznej i zielony Plan Marshalla