Emisje metanu na świecie. Dane Europejskiej Agencji Kosmicznej dla Uniwersytetu Bremeńskiego

Jakóbik: Strategia metanowa, czyli bat na LNG z USA dla Polski?