Strategia wodorowa ma zostać przyjęta 10 sierpnia

11 czerwca 2021, 06:15 Alert

Obecnie pracujemy nad drugą wersją strategii wodorowej. Wpłynęło ponad 2000 pytań. W efekcie prac 10 sierpnia będziemy mieć zaktualizowaną strategię wodorową – powiedział dr hab. inż. Jakub Kupecki, członek zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy ministerstwie klimatu i środowiska. Kupecki był jednym z panelistów konferencji Nafta Gaz Chemia 2021.

Jakub Kupecki. Fot. BiznesAlert.pl
Jakub Kupecki. Fot. BiznesAlert.pl

Polska strategia wodorowa

– Gazownictwo jest narzędziem do „rozbujania” wodoru, wodór będzie bazował na infrastrukturze paliw kopalnych. Czeka nas cykl inwestycyjny, a poruszamy się po nieznanym obszarze, trzeba patrzeć na to pod kątem zazielenienia instalacji, a dopiero w dalszej perspektywie można myśleć o stricte wodorowych technologiach. Technologia nie widzi koloru wodoru, widzi go ustawodawca. Szukamy nisz, gdzie jesteśmy w stanie pokazać „dopinanie się” inwestycji. Obecnie pracujemy nad drugą wersją strategii wodorowej. Wpłynęło ponad 2000 pytań. W efekcie prac 10 sierpnia będziemy mieć zaktualizowaną strategię wodorową – powiedział kierownik centrum technologii wodorowych, Instytut Energetyki dr hab. inż. Jakub Kupecki,  członek Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy ministerstwie klimatu i środowiska, kierownik naukowy grupy ekspertów do spraw wodoru.

Michał Perzyński

Esperis: Wiele pytań wokół polskiej strategii wodorowej (ANALIZA)