Streżyńska: Cyberbezpieczeństwo to dla rządu priorytet

8 kwietnia 2016, 13:20 Cyberprzestrzeń

– Powołaliśmy w ministerstwie cyfryzacji zespół ekspertów „War Room”, który ma za zadanie wychwytywać zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Monitorujemy próby wyłudzania środków pieniężnych w ramach programu „Rodzina 500+” – poinformowała minister cyfryzacji, Anna Streżyńska podczas Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL w Warszawie. Zapowiedziała utworzenie do końca roku rozwiązań legislacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa.

O znaczeniu cyberbezpieczeństwa minister Streżyńska, mówiła podając przykłady ostatnich ataków na strony internetowe ministerstwa obrony narodowej Finlandii czy informacje o prawdopodobnym ujawnieniu danych osobowych 59 mln obywateli tureckich.

Minister Streżyńska w swojej wypowiedzi przypomniała, że opublikowane dotychczas raporty, pokazują jak dalece nie jesteśmy przygotowani na ataki w cyberprzestrzeni. Za jedną z kluczowych luk w polskim systemie strategii bezpieczeństwa, minister wskazała brak jednego ośrodka odpowiedzialnego za obronę przed atakami. Co istotne, część przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni nie istnieje w polskim prawodawstwie.

– Cyberbezpieczeństwo to walka, dlatego też powołaliśmy „War room”, zespół ekspertów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem w zakresie administracji. Obecne działania koncentrują się na monitorowaniu programu ”Rodzina 500+” – zaznaczyła minister. W pierwszych dniach działania naszego centrum „War room” próbowano wyłudzić np: dane lub pieniądze z programu „Rodzina 500+” , dzięki naszemu centrum odpieraliśmy te ataki.Odnotowaliśmy ponad 150 prób czy ataków – powiedziała minister Streżyńska.

Zdaniem Minister powinny powstać na każdym szczeblu naszej administracji zespoły komputerowe, które mają zadbać o bezpieczeństwo tych placówek. Powinna powstać także ustawa o cyberbezpieczeństwie polskiego państwa.
W zakresie cyberprzestrzeni należy rozwijać mechanizmy obronne w oparciu o trzy filary:

  • Procedury na szczeblu centralnym (tym zajmuje się ministerstwo cyfryzacji);
  •  Wykreowanie sztabu ludzi z wiedzą. Nie możemy pozwalać by najlepsi odchodzili z administracji. Aby nie dopuścić do tego, Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło program „złota setka”, czyli wsparcie dla najlepszych pracowników administracji z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • Technologia; pracujemy nad utworzeniem centrum zajmującym się bezpieczeństwem w postaci  krajowego systemu wczesnego ostrzegania. Minister zaznaczyła także potrzebę zbudowania ochrony rejestrów systemów bankowych oraz administracji zespolonej.

Działania zmierzające do powstania „Strategi bezpieczeństwa” w postaci ram legislacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa powinny powstać do końca roku. Nie oznacza to jednak, że obecnie nic nie robimy Uruchomienie programu „War room” jest tego najlepszym przykładem – zakończyła minister Streżyńska.