Strupczewski: Elektrownie jądrowe będą jednym z najważniejszych źródeł energii w UE

13 stycznia 2014, 13:48 Atom
Andrzej Strupczewski

KOMENTARZ

dr inż. Andrzej Strupczewski,

prof. nadzw. Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Według analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską i opublikowanej w raporcie, EU Energy, Transport and GHG Emissions: Trends to 2050, EU Reference Scenario 2013′ przewidywania odnośnie rozwoju energetyki jądrowej zmieniły się wskutek niedawnych decyzji politycznych, zmian sytuacji ekonomicznej i dokładniejszych ocen możliwości przedłużenia czasu pracy istniejących elektrowni jądrowych.

Autorzy raportu uważają, że po 2025 roku tempo budowy nowych bloków w krajach Unii Europejskiej będzie większe niż tempo trwałego wyłączania bloków obecnie pracujących i w 2050 roku moc elektrowni jądrowych znacznie wzrośnie, od 96,9 GWe w 2025 roku do 122 GWe w 2050 r.

Obecny szybki wzrost mocy odnawialnych źródeł energii (OZE) jest wynikiem podjętej przez kraje Unii Europejskiej decyzji o zwiększeniu mocy OZE do 2020 roku tak, by dostarczały one 20% energii. By ten cel osiągnąć, kraje członkowskie wprowadziły wysokie subsydia dla OZE, mimo nieopłacalności wytwarzania energii z tych źródeł i mimo trudności, jakie wiążą się z przerywanym i niemożliwym do zaplanowania charakterem ich pracy. Wobec tego, że zasadniczym powodem rozwijania OZE było pierwotnie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w marcu 2013 roku we wspólnym oświadczeniu rządy Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier i Wielkiej Brytanii wezwały Komisję Europejską do ustalenia celów „neutralnych technologicznie” by zapewnić równe szanse wszystkim źródłom niskoemisyjnym. W wezwaniu rządy tych 12 krajów, stanowiących większość ludności Unii Europejskiej podkreśliły, że energia jądrowa „może odegrać istotną rolę w przyszłej strukturze energetyki niskoemisyjnej w Unii Europejskiej i wezwały do stworzenia klimatu sprzyjającego inwestycjom jądrowym z uwzględnieniem długofalowego charakteru projektów infrastrukturalnych dla energetyki jądrowej.

W akapicie dotyczącym Polski, autorzy raportu przewidują, że moc elektrowni jądrowych w Polsce w 2040 roku wyniesie 9600 MWe, a więc oczekują, że po zbudowaniu elektrowni jądrowych o mocy 6000 MWe do 2035 roku Polska będzie nadal rozwijała energetykę jądrową.

Źródło: CIRE.PL