Strupczewski: Projekt reaktora w Czarnobylu był tajny, stąd źródła katastrofy