Struzik: Kontrakt dla Mazowsza wpisuje się w dzisiejszy model rozwoju metropolii europejskich

27 listopada 2014, 10:57 Infrastruktura

Podpisany kontrakt terytorialny dla woj. mazowieckiego gwarantuje środki na rozbudowę II linii metra – etap II i III, czyli odcinka zachodniego, od Ronda Daszyńskiego do stacji Księcia Janusza i odcinka wschodnio-północnego, od Dworca Wileńskiego do stacji Targówek 2. Koszt – 7,8 mld zł. Kontrakt terytorialny przewiduje także m.in. rozwój i modernizację sieci tras tramwajowych w stolicy, a także zakup nowoczesnego taboru. Koszt – 1,9 mld zł.

– Ten kontrakt jest największy w Polsce. Obejmuje inwestycje warte łącznie 49 mld zł. Skierowany jest przede wszystkim na duże projekty infrastrukturalne. Ale również na sferę badawczo-rozwojową – stwierdził Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, komentując zawarcie kontraktu terytorialnego dla woj. mazowieckiego.

W jego opinii fakt ten przyczyni się do podniesienia konkurencyjności regionu Mazowsza. Kontrakt skierowany jest również na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, dla transportu szynowego. To ważne, bo wpisuje się to w dzisiejszy model rozwoju metropolii europejskich.

– Z tytułu zawartego kontraktu terytorialnego wpłyną ponadto na wybudowanie kolejnych odcinków II linii metra w Warszawie, na modernizację i rozbudowę linii tramwajowych, na wsparcie zarówno dla Kolei Mazowieckich, jak i dla Szybkiej Kolei Miejskiej; nie tylko na tabor, ale i na zaplecza – kontynuuje marszałek Adam Struzik. – Nastąpi także modernizacja szeregu linii kolejowych. A więc przyspieszenie transportu oraz możliwości dojechania do stolicy i wyjechania z niej. Poprawią się także połączenia z dużymi ośrodkami miejskimi poza Mazowszem, np. z Łodzią.

Struzik przypomina następnie, że Mazowsze z wraz z woj. łódzkim pozostaje na etapie budowania tzw. makroregionu centralnego.

– Będziemy także inwestowali we wsparcie w niezbędną aparaturę ośrodków innowacyjnych, po to, by pracowały one na rzecz przedsiębiorców w wymiarze praktycznym – dodaje marszałek Mazowsza. – Umieściliśmy w tym kontrakcie m.in. także budowę nowej siedziby Muzeum Kolejnictwa. W dokumencie znalazła się również sfera tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

– Jestem zadowolony z kształtu tego kontraktu. Teraz trzeba zrobić wszystko, aby bardzo racjonalnie, szybko, sensownie i sprawnie pozyskane pieniądze wydatkować. Bowiem czasu na realizację tych zmierzeń wcale nie zostało – jak nam się wydaje – dużo. Rok 2022 będzie terminem rozliczenia kontraktu. Wobec tego planowane w nim inwestycje musimy realizować bardzo sprawnie i szybko – twierdzi na zakończenie Adam Struzik.

Źródło: nagranie dźwiękowe ze strony www.mazovia.pl