Sumera: Zmiana taryf URE przekłada się na korzystną zmianę cen gazu dla klientów PGNiG

17 kwietnia 2015, 10:52 Energetyka
Gaz zawór

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy hurtowej na paliwo gazowe dla PGNiG SA polegającą na obniżeniu cen za paliwo gazowe i wydłużeniu okres jej obowiązywania do dnia 31 lipca 2015 roku.

Dla odbiorców obsługiwanych przez PGNiG SA (odbiorców hurtowych czyli takich, którzy kupują gaz do dalszej odsprzedaży oraz największych odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona średnio o 7,1% w przypadku gazu wysokometanowego oraz 3,2% dla gazu zaazotowanego, co wynika z efektu zrównania się cen za 1 kWh gazu ziemnego zaazotowanego z ceną 1 kWh gazu ziemnego wysokomentanowego. Stopniowe zrównanie cen za tą samą jednostkę energii miało już miejsce w aktualnie obowiązującej taryfie, o czym PGNiG SA informowało po zatwierdzeniu jej przez Prezesa URE.
Zmiany cen gazu ziemnego są konsekwencją utrzymujących się niskich ceny ropy naftowej i stosunkowo niskich cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie, co efektywnie wpływa na obniżenie całkowitego kosztu pozyskania przez PGNiG SA gazu ziemnego, w porównaniu do kosztu, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy.

– Spadek cen w taryfie dla odbiorców hurtowych okazał się niższy od konsensusu rynkowego oraz zapowiedzi prezesa URE. Również okres obowiązywania taryfy jest odrobinę krótszy, gdyż sam spodziewałem się jej przedłużenia o kolejne 4 miesiące. Moim zdaniem taka zmiana w podejściu do ustalania taryf (częściej i na krótsze okresy) jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwala na dopasowanie oferty sprzedażowej spółki do zmieniających się dynamicznie warunków rynkowych (m.in.: cen ropy i gazu, kursu walutowego i ofert konkurencji) – komentuje Sebastian Sumera, makler rynków giełdowych i współpracownik Klubu Jagiellońskiego.

– Sama wysokość obniżki przy rozbudzonych oczekiwaniach może pozostawiać pewien niedosyt, ale należy mieć na uwadze, iż zostanie ona „wzmocniona” poprzez ogłoszony program rabatowy. Póki co nie znam jego szczegółów, ale zapewne będzie premiował klientów o równomiernym, możliwie największym zużyciu surowca. Mając powyższe na uwadze warto zadać sobie pytanie, czy nie jest to już właściwy moment na rezygnację ze stosowania taryf dla odbiorców hurtowych, skoro obecnie przytłaczająca większość ofert cenowych w tym segmencie jest korzystniejsza od cen taryfowych – ocenia rozmówca BiznesAlert.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpocznie w maju br. program rabatowy „Uwolnienie Cen” dla klientów strategicznych. Oferta jest odpowiedzią Spółki na oczekiwania klientów, a także reakcją na działania konkurencji i zachodzące zmiany otoczenia regulacyjnego  rynku gazu.

Program rabatowy obejmie zakupy gazu w okresie od 01.05.2015 do 31.12.2015, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego zwolnienia PGNiG SA przez Prezesa URE z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.