Surmiak: Skanska dokończy obwodnicę Mielca

11 czerwca 2014, 15:00 Drogi

Do 30 listopada br. Skanska planuje oddanie do użytku II etapu obwodnicy Mielca. Prace będą kontynuowane po poprzednim wykonawcy inwestycji, z którym Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rozwiązał umowę. Dokończenie II etapu obwodnicy będzie kosztowało 16,8 mln zł netto (20,7 mln zł brutto).

– Nowa droga przebiega początkowo przez obszar rolniczy, a następnie wchodzi na tereny leśne, czyli w większości tereny niezabudowane. – Trasa obwodnicy przecina na początkowym odcinku linię kolejową Łódź–Dębica, w związku z czym powstanie tutaj wiadukt nad torami – mówi Dawid Surmiak, kierownik budowy z firmy Skanska.

Przed rozpoczęciem prac Skanska wykona inwentaryzację stanu zaawansowania robót na przerwanej budowie.

– Inwestycja będzie polegała na dokończeniu prac rozpoczętych i częściowo zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę obwodnicy – tłumaczy Dawid Surmiak. – Droga, którą wybudujemy, będziemy miała szeroką na 7 m jezdnię z 2-metrowymi poboczami bitumicznym oraz dodatkowymi pasami w strefie skrzyżowań.

Nad linią kolejową Łódź-Dębica Skanska dokończy budowę wiaduktu (oznaczonego jako obiekt W-1). Wybudowane będą skrzyżowania z istniejącymi drogami, przejścia dla zwierząt, kanalizacja, odwodnienie, zjazdy z drogi, ekrany akustycznie, oświetlenie.

Skanska wykona też oznakowanie obwodnicy oraz nasadzenia zieleni – informuje Surmiak.

Źrodło: Skanska