Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Regulacyjnej ds. Energii i Usług Publicznych.