https://www.ft.com/content/967e1d77-8d3c-4256-9339-6ea7025cd5d3

kraje odnotowujące obecnie stały spadek emisji CO2 wraz ze wzrostem gospodarczym