Świątkowska: 10 przykazań cyberbezpieczeństwa dla Polski

30 grudnia 2015, 12:15 Bezpieczeństwo

W 2016 r. należy rozpocząć prace nad ustawą dot. bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni – powiedziała PAP ekspertka Instytutu Kościuszki ds. bezpieczeństwa cybernetycznego Joanna Świątkowska. Dodała, że trzeba wskazać podmioty odpowiedzialne za te kwestie.

Haker Komputer

Jak mówi cytowana przez PAP ekspertka, nowa minister cyfryzacji Anna Streżyńska uznała cyberbezpieczeństwo za jeden z priorytetów, co oznacza, że nadszedł dobry moment, aby ten temat potraktować poważnie.

“Kluczowe jest, aby w sposób jasny i klarowny określić role i odpowiedzialności poszczególnych graczy i interesariuszy, którzy chcą i powinni być odpowiedzialni za kwestie cyberbezpieczeństwa – czyli jasne określenie co do kogo należy: jakie działania, jakie kompetencje i jakie odpowiedzialności” – wyjaśniła Świątkowska w rozmowie z PAP.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, według ekspertki temat ten powinien znaleźć się w programie rozmów podczas przyszłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Kolejnym postulatem Instytutu Kościuszki jest “opracowanie nowej strategii cyberbezpieczeństwa RP”, w której skład powinna wejść “rzetelna implementacja dyrektywy NIS (Dyrektywa Bezpieczeństwa Sieci i Informacji)”, dodatkowo władze powinny wykazać się większą aktywnością w tej kwestii na arenie międzynarodowej.

Konieczne według IK jest też kształcenie większej ilości specjalistów, bo są oni potrzebni zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

“Instytut Kościuszki postuluje też do rządu o rozbudowę “niezależnych, narodowych zdolności w obszarze cyberbepieczeństwa” oraz o zaprojektowanie “mechanizmów dobrze funkcjonującej współpracy prywatno-publicznej”. Na koniec Instytut zwraca uwagę, że “warunkiem niezbędnym do budowania cyberbezpieczeństwa Polski będzie przeznaczenie na nie znacznych nakładów finansowych” – podaje PAP.

10 kierunkowych postulatów adresowanych do nowego rządu to propozycja Instytutu Kościuszki, przygotowana na podstawie prowadzonej analizy aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa w Polsce i pojawiających się wyzwań. Wybrane zostały najważniejsze rekomendacje, które powinny zostać priorytetowo wcielone w życie. Nowe otwarcie polityczne to dobra okazja, aby kompleksowo uregulować kluczowe kwestie związane z bezpiecznym funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni.

1. Konieczne jest opracowanie nowej strategii cyberbezpieczeństwa RP. Polityka ochrony Cyberprzestrzeni powinna zostać jak najprędzej zapomniana.
2. Rzetelena implementacja Dyrektywy NIS – dyrektywa powinna być narzędziem, a nie celem samym w sobie
​ – ​jakość jej wdrożenia będzie papierkiem lakmusowym determinacji w budowaniu cyberbezpieczeńśtwa.
3. Cyberbezpieczeństwo ​powinno stać się ​priorytetem podczas szczytu NATO.
4. Konieczne jest klarowne i jednoznaczne określenie ról, odpowiedzialności oraz kompetencji poszczególnych podmiotów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
5. Czas zacząć pracę nad ustawą o cyberbezpieczeństwie, tak aby uregulować najważniejsze kwestie związane z tym obszarem.
6. Polska musi stać się bardziej aktywna na arenie międzynarodowej w najważniejszych debatach odnoszących się do cyberbezpieczeństwa.
7. Polska powinna w zdecydowany sposób zacząć rozbudowywać niezależne, narodowe zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa.
8. Polska musi zacząć kształcić większą ilość specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa.
9. Konieczne jest zaprojektowanie mechanizmów dobrze funkcjonującej współpracy prywatno – publicznej.
10. Warunkiem niezbędnym do budowania cyberbezpieczeństwa Polski będzie przeznaczenie na nie znacznych nakładów finansowych.

Źródło: Polska Agencja Prasowa